خدمات

معرفی:

 سوابق فعالیتهای علمی – اجرایی: نام سازمان یا مؤسسه/نوع فعالیت/سمت
1. مؤسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه قم / پژوهشی / محقق

  سوابق تحقیقاتی: عنوان طرح تحقیقاتى/ سمت در طرح
1. رابطه حروف انتهایی آیات قرآن با معانی آیات / محقق

 سوابق فعالیت‏های آموزشی: عنوان دروس مورد تدریس/نام مؤسسه یا دانشگاه/شهر
1. تدریس نظام خانواده در اسلام / مرکز تربیت محقق دفتر تبلیغات – قم / 1380

 عناوین پایان نامه‏هایی که استاد راهنمای آن بوده‏اند: عنوان پایان نامه/مقطع/سال
– اضطراب و درمان آن از دیدگاه اسلام / مشاوره / پایان نامه دکتر نیک یار

 تألیف یا ترجمه کتاب: عنوان کتاب/ناشر/زمان نشر
1. روانشناسی سلامت / ترجمه / همکار/ پژوهشکده / 1379
2. روانشناسی عمومی / تألیف / همکار / مرکز تحقیقات سپاه قم / 1376
3. روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی / همکار/ پژوهشکده / 1381
4. نظام خانواده در اسلام/ / سال 1384، تألیف
5. خانواده در نگرش اسلام و روان‌شناسی / پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و سمت/ سال 1385، تألیف

 تألیف یا ترجمه مقاله: عنوان مقاله/نام نشریه/زمان نشر
1. نگرش روانشناختی امام خمینی (ره) به خانواده / تربیت معلم تبریز / 1379
2. مرزها در خانواده از دیدگاه اسلام /فصلنامه حوزه و دانشگاه شماره × / 1381
3. نقش دین در بهداشت روان / اولین همایش نقش دین در بهداشت روان – دانشگاه علوم پزشکی ایران / 1380
4. ضمیمه کتاب روانشناسی سلامت / ترجمه /کتاب روانشناسی سلامت / 1379
5. توزیع دینداری در یک جامعه دینی / مجموعه مقالات مبانی نظری مقیاسهای دینی / 1384
6. همسرگزینی در اندیشه دینی / مجله کتاب زنان / شماره 25
7. خانواده و جهانی شدن / مجله حوراﺀ / بهار 1385
8. رویکردهای روان‌شناختی به مسئله پریشانی و سلامت روانی (ترجمه) / نقد و نظر / 1383
9. توصیه‌های رفتاری اسلام برای کارآمدی خانواده / همایش علم و دین / بهار 1384
10. شخصیت سالم / ارائه در همایش مشاوره و روان‌درمانی مذهبی اصفهان / پاییز 1385
11. نقش معلم در بهداشت روانی در کلاس / هدایت (مرکز جهانی علوم اسلامی) ش1 / 1384
12. راههای مقابله با فشار روانی از دیدگاه اسلام، سخنرانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 1376
13. نقش شیوه‌های رفتاری اسلام در رضایت خانوادگی، ارائه مقاله در کنگره علم و دین، 1385.
14. راه‌های تحکیم خانواده در فرآیند جهانی شدن، مجله حورا، ش19، فروردین و اردیبهشت 1385
15. نقش اعتقاد به خدا در سلامت روان، ارائه مقاله در همایش مشاوره مذهبی، اصفهان، 1385
16. تحلیل روان‌شناسی حجاب، ارائه مقاله در همایش منزلت زن در اندیشه امام خمینی(ره)، بیرجند، 1386
17. مقایسه نظریه خانواده درمانی مینوچین با دیدگاه اسلام در خانواده، 1379

راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها
1. اضطراب در اندیشه دینی، مشاوره، دکترای تخصصی روان‌پزشکی
2. بهداشت روان در قرآن، مشاوره، دکترای تفسیر و علوم قرآنی
3. نقش دعا در سلامت روان، راهنمایی، کارشناسی ارشد معارف اسلامی مرکز جهانی
4. احترام به آرا و افکار دیگران از دیدگاه قرآن و روایات، راهنمایی، کارشناسی ارشد معارف اسلامی مرکز جهانی
5. صله رحم و آثار آن در قرآن و روایات، راهنمایی، کارشناسی ارشد معارف اسلامی مرکز جهانی
6. گناه و پیامدهای آن از دیدگاه قرآن، مشاوره، کارشناسی ارشد معارف اسلامی مرکز جهانی
7. خانواده در دیدگاه اسلامی، کارشناسی ارشد معارف اسلامی مرکز جهانی

اجرای کارگاه‌های آموزشی
1. نظام خانواده در اسلام، قم اسفند 85، 4 کارگاه چهارساعته، مرکز تحقیقات و مطالعات زنان
2. روان‌شناسی خانواده در اسلام، 1 کارگاه 4 ساعته، مشهد، آبان 86، مرکز مشاوره آستان قدس رضوی
3. آموزش مهارتهای خانوادگی، 1 کارگاه 4 ساعته، قم 1385، مؤسسه چشم سوم

کلاسهای آموزشی
1. مکاتب جدید روان‌شناسی، 2 واحد، به مدت 6 ترم (سال 81 تا 86)، دانشگاه مفید، قم
2. تاریخچه و مکاتب روان‌شناسی، 4 واحد، 1 ترم سال 85، مؤسسه علوم انسانی، قم
3. روان‌شناسی اجتماعی، 2 واحد، 1 ترم 84، مؤسسه علوم انسانی، قم
4. روان‌شناسی اجتماعی، 2 واحد، 6 ترم (81 تا 86)، دانشگاه مفید، قم
5. روان‌شناسی اجتماعی، 3 واحد، 1 ترم (سال 83)، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، قم
6. بهداشت روانی، 2 واحد، 1 ترم 84، مؤسسه علوم انسانی، قم
7. روان‌شناسی عمومی، 2 واحد، 6 ترم (81 تا 86) دانشگاه مفید، قم
8. نظام خانواده در اسلام، 2 واحد، 1 ترم (1386)، مدرسه عالی معصومیه، قم
9. روان‌شناسی خانواده از دیدگاه اسلام، 2 واحد، 2 ترم (86-85)، مؤسسه علوم انسانی، قم
10. روان‌شناسی خانواده از دیدگاه اسلام، 2 واحد، 1 ترم 85، جامعه الزهرا، قم
11. روان‌شناسی یادگیری، 2 واحد، 1 ترم 82، مؤسسه امام خمینی، قم.

 آشنا با زبان‏های
انگلیسی و عربی