خدمات

استاد هوشیاری

مشاوره خانواده

معرفی:

 

اشتغال:  قم، مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی، جانشین مدیر گروه روانشناسی، دبیر آموزشي و تربیتی؛ قم،  مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، کارمند آزمایشگاه روانشناسی،  مرتبه علمی : استادیار پایه 10.  گروه علمی: روانشناسی

سوابق تحصیلات حوزوی و دانشگاهی:
مقطع تحصیلی رشته تحصیلی عنوان پایان نامه/ رساله محل تحصیل سال اخذ مدرک
دکتری روانشناسی تبیین مرزهای خانواده بر اساس قرآن کریم و ساخت پرسشنامه سنجش آن مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی قم 1399
کارشناسی ارشد روانشناسی رابطه کارآمدی خانواده با بهزیستی روان‌شناختی و بهزیستی معنوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه 1393
کارشناسی روانشناسی عمومی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 1389
سطح 2 عمومی ندارد حوزه علمیه قم 1385
سطح 3 فقه و اصول ویژگی‌های مادر شایسته در اسلام و روان‌شناسی حوزه علمیه قم 1393
سطح 4 اخلاق و تربیت تبيين شاخص­هاي بهزيستي روان‌شناختي و ساخت مقياس سنجش آن بر اساس ديدگاه اسلام حوزه علمیه قم اشتغال به تدوين
 سوابق شغلي و علمی اجرایی:
عنوان سازمان تاریخ
دبیر کمیسیون روانشناسی اسلامی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی مجمع عالی بین المللی علوم انسانی اسلامی از خرداد 1400
جانشین مدیر گروه روانشناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، جامعه المصطفي العالميه از سال 1397 ، ادامه دارد
جانشین سردبیر و دبير علمي مجله «پژوهش‌هاي روانشناسي اسلامي» مجتمع آموزش عالی علوم انساني جامعه المصطفي از 1397، ادامه دارد
دبیر پژوهشی گروه روانشناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی سال 1397 و 98
استاد همکار و دبیر آموزشي و تربیتی گروه روانشناسی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی، جامعه المصطفي العالميه از سال 1396، ادامه دارد
دبير تخصصي کميته روانشناسي مقالات نشریه «پژوهش‌نامه اسلامی زنان و خانواده» مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفي العالميه از 1396، ادامه دارد
دبیر آموزشي گروه روانشناسی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفي العالميه از 1395 تا 1398
ارزیاب و مصاحبه‌گر تربیتی- روانشناختی دانش پژوهان ورودی موسسه امام خمینی، جامعه المصطفی و … از 1389، ادامه دارد
کارمند آزمایشگاه روان‌شناسی و روان‌سنجی مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خمینی از سال 1388، ادامه دارد
عضو گروه علوم تربیتی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی، جامعه المصطفي العالميه 1395
  کتاب
عنوان وضعیت نشر انتشارات سال
مرزهای خانواده در روانشناسی و قرآن کریم آماده چاپ جامعه المصطفی العالمیه 1400
روانش‌شناسی مثبت‌نگر؛ تکنیک‌های عملی و خلاقانه

ترجمه کتاب:

Positive Psychology Arts Activities: Creative Tools for Therapeutic Practice and Supervision

نویسنده اصلی: خانم اولنا دارویچ، Olena Darewych،  نوبت چاپ اول: ۲۰۲۰

چاپ شده انتشارات راشدین 1400
مادر شایسته از دیدگاه روانشناسی و اسلام آماده چاپ انتشارات راشدین 1400
1.1.                     مقالات منتشر شده در مجلات
ردیف عنوان مقاله نام مجله رتبه مجله سال نشر
1 ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش مرزهای خانواده بر اساس قرآن کریم نشریه مطالعات اسلام و روانشناسی علمی و پژوهشی پاییز و زمستان 1400، شماره 28
2 ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش عامل شخصیتی باوحدان بودن بر اساس منابع اسلامی دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی اسلامی علمی تخصصی شماره‌ 6، پاییز و زمستان 1400
3 ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش ویژگی‌های پدر شایسته از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی نشریه پژوهشنامه روانشناسی اسلامی علمی ترویجی پذیرش شده اما شماره نشریه برای چلپ مشخص نشده
4 ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه سنجش ویژگی‌های مادر شایسته از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی اسلامی علمی تخصصی شماره‌ 5، بهار و تابستان 1400
5 رابطه ویژگی‌های شخصیتی و جنسیت با تعقل نشریه علمی پژوهشی زنان و خانواده علمی پژوهشی  شماره 22، بهار و تابستان 1400
6 نقش میانجی خودمهارگری در رابطه بین خداآگاهی و خردمندی دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی اسلامی علمی تخصصی شماره‌ 5، پاییز و زمستان 1399
7 نقش میانجی امید در رابطه‌ بین هوش معنوی و اضطراب ناشی از بحران کرونا

http://ri.journals.miu.ac.ir/article_5173.html

https://civilica.com/doc/1168847/

دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی اسلامی علمی تخصصی شماره‌ 4، بهار و تابستان 1399
8 Qualities of Worthy Mother of Islam and psychological MESSAGE OF QURAN علمی تخصصی july- September 2018
9 جایگاه تعادل‌جویی و تعالی‌خواهی در پویايی شخصیت از دیدگاه روان‌شناسی قرآنی

http://marifat.nashriyat.ir/node/3811

نشریه معرفت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی علمی ترویجی آبان 1399
10 تبیین مرزهای درونی خانواده بر اساس قرآن کریم

http://pzk.journals.miu.ac.ir/article_4079.html

نشریه علمی پژوهشی زنان و خانواده علمی پژوهشی پاییز 1399
11 رابطه هوش معنوی و کارآمدی خانواده: نقش تعدیل کننده هوش هیجانی فصلنامه روانشناسی و دین علمی پژوهشی دریافت پذیرش برای چاپ در شماره آتی
12 حدود و مرزهای روانشناختی خانواده با تأکید بر آیات مشتمل بر واژه‌ «حدود الله»

http://pubs.jz.ac.ir/article_128320.html

نشریه علمی و پژوهشی مطالعات اسلامی زنان و خانواده جامعه الزهرا سلام الله علیها علمی پژوهشی شماره 13، پاییز و زمستان 1399
13 Explaining the principles of education in Qur’an with emphasis on the story of Moses and Khidr The message of Qoran علمی تخصصی 2020
14 Theoretical relationship between sexual chastity and self-esteem in Islamic and psychological approach The message of Qoran علمی تخصصی 2020
15 Factors of wisdom flourishing based on Islam and positive psychology The message of Qoran علمی تخصصی 2020
16 The role of self-improvement in the formation of Islamic civilization and lifestyle The message of Qoran علمی تخصصی 2020
17 The motivational role of self-scrutiny in self-improvement and the realization of a desirable society The message of Qoran علمی تخصصی 2020
18 Positive interaction of parents with children with a psychological approach in Nahj al-Balaghah The message of Qoran علمی تخصصی 2020
19 رشد شخصیت از منظر قرآن کریم فصلنامه علمی تخصصی علوم و مطالعات وحیانی علمی تخصصی 1398
20 عوامل مؤثر در شکل‌گیری شخصیت و ساختار آن از دیدگاه امام خمینی

http://ri.journals.miu.ac.ir/article_3892.html

مجله پژوهش های روانشناسی اسلامی علمی تخصصی 1398
21 نقش واسطه‌ای سبک زندگی اسلامی در رابطه بین خوش‌بینی و شادکامی

http://ri.journals.miu.ac.ir/article_4691.html

مجله پژوهش های روانشناسی اسلامی علمی تخصصی 1398
22 میانجیگری عزت نفس در رابطه جهت‌گیری مذهبی و رضایت از زندگی

http://pzk.journals.miu.ac.ir/article_2288.html

مجله پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده علمي پژوهشي 1398
23 رابطه هوش هیجانی با کارآمدی بینشی، اخلاقی و حقوقی خانواده در طلاب خواهر متأهل جامعه المصطفی العالمیه

http://ri.journals.miu.ac.ir/volume_895.html

دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی اسلامی علمي تخصصی 1398
24 عوامل موثر بر تقویت روابط والدین و فرزندان از منظر اسلام و روان شناسی نشریه مطالعات روانشناسی با رویکرد اسلامی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی تخصصی 1398
25 سبك زندگی اسلامی بر اساس آیات و روایات نشریه مطالعات روانشناسی با رویکرد اسلامی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی مقاله تخصصی 1398
26 موانع خردورزی در قرآن کریم با نگاه روانشناختی

http://magiran.com/p2243550

دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های روانشناختی علمي ترویجی شماره9، بهار و تابستان 1397
27 مقایسه عوامل شخصیتی، خودکارآمدی و موفقیت تبلیغی در طلاب ورودی سیکل و دیپلم

http://psychology.riqh.ac.ir/article_13039.html

دوفصلنامه پژوهشنامه روان‌شناسی اسلامی علمی ترویجی 1397
28 مهارت های گفتاری و شنیداری از منظز آموزه‌های دینی نشریه اسلام و پژوهش های روانشناختی علمی ترویجی پاییر و رمستان 1397 سال چهارم شماره 10
29 بررسی فقهی صله رحم و تحلیل روان‌شناختی کارکردهای آن در آرامش روانی و تحکیم خانواده

http://pzk.journals.miu.ac.ir/article_2116.html

مجله پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده علمي پژوهشي 1397
30 مقایسه جهت‌گیری مذهبی، عوامل شخصیتی و رضایت از زندگی در میان دانشجویان و طلاب شهر قم

http://ri.journals.miu.ac.ir/volume_854.html

دوفصلنامه پژوهش های روان‌شناسی اسلامی علمی تحصصی 1397
31 بررسي تطبیقی «اطمینان» و «سکینه» در قرآن با «آرامش روانی» و «بهزیستی روانی» در روانشناسی

http://magiran.com/p2243596

دوفصلنامه اسلام و پژوهش‌های روانشناختی علمي ترویجی شماره9، بهار و تابستان 1397
32 ‌بررسی تطبیقی تنبیه فرزند از نگاه روانشناسی و فقه مذاهب اسلامی

http://mra.journals.miu.ac.ir/article_4963.html

http://journals.miu.ac.ir/article_4963.html

نشریه علمی مطالعات روانشناسی با رویکرد اسلامی علمی ترویجی 1397
33 هنجاريابي مجدد پرسش­نامه كارآمدي خانواده

http://islamicpsy.rihu.ac.ir/article 1085_241.html _

دو فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات اسلام و روان‌شناسي علمي پژوهشي 1395
34 رابطه كارآمدي خانواده با بهزيستي روان‌شناختي در دانشجویان و طلاب

http://pzk.journals.miu.ac.ir/article_1021.html

پژوهش­نامه اسلامي زنان و خانواده علمي پژوهشي 1394
35 مقايسه بهزيستي معنوي، بهزيستي روان‌شناختي و كارآمدي خانواده در ميان دانشجويان و طلاب

http://ravanshenasi.nashriyat.ir/node/319

فصلنامه علمي پژوهشي روان­شناسي و دين علمي پژوهشي 1394
36 رابطه كارآمدي خانواده با بهزيستي معنوي در دانشجويان و طلاب

http://islamicpsy.rihu.ac.ir/article_884.html

دو فصلنامه مطالعات اسلام و روان­شناسي علمي پژوهشي 1393
37 گذار از انسان سالم به انسان کامل در روانشناسی قرآن بنیان در مراحل پذیرش
1.2.                     ارائه مقاله در همایش­ها و کنفرانس­های داخلی و خارجی
رديف نام مقاله عنوان همایش و کنفرانس رتبه علمی سال
1 بررسی تطبیقی «میثاق» در قرآن کریم با تعهد زناشویی در روانشناسی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی علمی و پژوهشی تابستان 1400
2 پیش بینی شادکامی بر اساس مثبت اندیشی و سبک های اسنادی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی علمی و پژوهشی تابستان 1400
3 موانع خردورزی بر اساس اسلام و روانشناسی مثبت نگر ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی علمی و پژوهشی تابستان 1400
4 اصول حاکم بر روابط خانوادگی ناظر به تحقق سبک زندگی اسلامی

https://civilica.com/doc/1160806

دومین همایش روانشناسی و سلامت با محوریت سبک زندگی، دانشگاه شیراز علمی ترویجی 1399
5 Contemporary Human Being & Quranic Style of Family Life: Needs٫ Challenges and Solution at Karachi University علمی ترویجی 2018
6 کاربست روش میدان معنایی در معناشناسی واژگان روان‌شناختی قرآن «بررسی موردی میدان معنايي واژه رشد» دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه (ISC)، دانشگاه پیام نور استان فارس علمی پژوهشی 1399
7 واقعی بودن نقش‌ها، مرزها و ساختار قدرت در خانواده:‌ رویکردی قرآنی- روانشناختی

https://civilica.com/doc/1156819/

همایش ملی پژوهش و نوآوری در روانشناسی با نگاهی ویژه به رویکردهای درمانی موج سوم (ISC)، دانشگاه علوم و نوآوری آریان، بابل علمی پژوهشی 1399
8 ویژگی های شناختی، عاطفی و رفتاری خردورزان، رویکرد اسلامی- روانشناختی

https://civilica.com/doc/1140737

هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه (ISC) علمی پژوهشی ۱۳۹۹
9 نقش انگیزشی خودشناسی در خودسازی و تحقق جامعه اسلامی از منظر اسلام همایش ظرفیت‌های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب (ISC) علمی پژوهشی 1399
10 زمینه های شکل‌گیری ویژگی روانی ناامیدی و راهکارهای پیشگیری و درمان آن بر اساس آیات و روایات: رویکرد اسلامی – روان‌شناختی

https://civilica.com/doc/1122937/

ششمین کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی علمی پژوهشی 1399
11 نقش خودسازی در شکل گیری سبک زندگی و تمدن اسلامی همایش ظرفیت‌های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب (ISC) علمی پژوهشی 1399
12 عوامل شکوفایی عقل بر اساس اسلام و روانشناسی مثبت نگر:‌ گامی در نحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب همایش ظرفیت‌های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب (ISC) علمی پژوهشی 1399
13 معنای زندگی بر اساس سیره و سنت حضرت زهرا سلام الله علیها

https://civilica.com/doc/1140735

هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران (ISC)، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه علمی پژوهشی ۱۳۹۹
14 ابعاد رفتاری-عاطفی و معنوی سیره امام حسین علیه السلام در برخورد با خانواده

https://civilica.com/doc/1140744

هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران (ISC)، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه علمی پژوهشی ۱۳۹۹
15 رابطه نظری عفت جنسی با عزت نفس: رویکرد اسلامی-روانشناختی دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه (ISC)، دانشگاه پیام نور فارس علمی پژوهشی ۱۳۹۹
16 بررسی رابطه نظری خردورزی و خودمهارگری بر اساس منابع دینی

https://civilica.com/doc/1140743/

هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه (ISC) علمی پژوهشی ۱۳۹۹
17 رابطه نظری خردورزی و سعادتمندی در روانشناسی مثبت گرا و اسلام

https://civilica.com/doc/1140736

هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه (ISC) علمی پژوهشی ۱۳۹۹
18 مؤلفه های بهزیستی معنوی در نهج البلاغه

https://civilica.com/doc/1140749

هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران، دانشگاه علوم پزشکی قزوین و مرکز مطالعات و تحقیقات علوم و فنون بنیادین در جامعه (ISC) علمی پژوهشی ۱۳۹۹
19 جایگاه عقل در اخلاق مداری زوجین بر اساس اسلام و روانشناسی مثبت‌نگر

https://civilica.com/doc/1128239/

ششمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (ISC) علمی پژوهشی ۱۳۹۹
20 ارزیابی مرزهای خانواده در روانشناسی از نگاه قرآن و روایات

http://maq.journals.miu.ac.ir/article_4570.html

همایش علمی بین المللی سبک زندگی قرآنی، کراچی پاکستان علمی ترویجی 1398
21 نقد دیدگاه ساخت‌نگر خانواده از منظر قرآن

https://search.ricest.ac.ir/inventory/36/254084.htm

اولین کنگره بین المللی قرآن و علوم انسانی (ISC) علمی پژوهشی 1397
22 کرامت انسانی زن با محوریت فقه اجتماعی زنان و خانواده همایش بین المللی جایگاه زن در تحقق حیات طیبه علمی ترویجی 1397
23 مقاله “خديجه” در دايره المعارف قرآن ليدن همایش صدف کوثر علمی ترویجی 1396
24 رابطه كارآمدي خانواده با بهزيستي روان­شناختي

http://icih.ir/wp-content/uploads/2018/03/k3j2m20961026.pdf

كنگره بين المللي علوم انسانی اسلامی، تهران علمی پژوهشی 1394
25 رابطه بهزيستي معنوي و روان­شناختي

https://civilica.com/doc/421052

كنفرانس بين المللي علوم رفتاري و مطالعات اجتماعي (ISC) علمی پژوهشی 1393
1.3.                     تدوین سرفصل و متون آموزشی
ردیف عنوان سال
1 مسئولیت مستقیم و مشارکت در طراحی 10  واحد سرفصل درس فقه روانشناختی برای اولین بار در گروه روانشناسی موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی 1397تا 1398
2 مسئولیت مستقیم و مشارکت در طراحی 60 واحد سرفصل دروس کارشناسی روانشناسی و 160 واحد سرفصل دروس چهار گرایش کارشناسی ارشد روانشناسی و 120 واحد عناوین دروس چهار گرایش دکترای روانشناسی طرح تحول جامعه المصطفی 1397 تا 1399
1.4.                     راهنمایی، مشاوره و داوری تحقیق پایانی، پایان­نامه و رساله
ردیف سمت عنوان پایان‌نامه نام دانش پژوه مقطع تحصیلی مرکز آموزشی سال دفاع
1 رابطه سبک های پردازش هویت با جهت گیری هدف و فرسودگی تحصیلی دانش آموزان رسول سیامی ارشد آزاد ساوه
2 پیش بینی کارآمدی خانواده بر اساس تمایز یافتگی زوجین  و همدلی عاطفی با میانجیگری مرزهای ارتباطی زوجینی رقیه شیرچی ارشد آزاد قم
3 راهنما پیش بینی خردورزی بر اساس خداآگاهی و خودمهارگری خانم فرزانه کچویی کارشناسی ارشد دانشکده هدی 1400
4 راهنما رابطه بین ویژگی‌های شخصیتی و جنسیت با تعقّل خانم محبوبه شاهسوار کارشناسی ارشد دانشکده هدی 1399
5 مشاور ویژگی‌های پدر شایسته از دیدگاه اسلام و روان‌شناسی آقای جعفری سطح سه حوزه علمیه قم 1399
6 مشاور مقایسه ورودی‌های سیکل و دیپلم از لحاظ سلامت روانی، انگیزه و موفقیت تحصیلی در طلاب شهر شیراز آقای زارع سطح سه حوزه علمیه قم 1399
7 مشاور رابطه کارآمدی خانواده و هوش هیجانی خانم جعفری کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی 1398
8 مشاور مراتب انس با قرآن کریم و آثار آن بر سبک زندگی از دیدگاه آیات و روایات آقای حسین ورمقانی سطح سه حوزه علمیه قم 1398
9 مشاور رابطه عوامل شخصيت، خودکارآمدي و موفقيت تبليغي طلاب سيکل و ديپلم آقای مجتبی زینی سطح سه حوزه علمیه قم 1398
10 مشاور مهارت‌های گفتاری و شنیداری در آموزه های دینی آقای فدوی سطح سه حوزه علمیه قم 1398
11 مشاور تبیین شیوه‌های آرامش بخشی به داغدیده از منظر قرآن و روایات آقای محمد رضایی سطح سه حوزه علمیه قم 1398
12 مشاور مقایسه ورودی‌های سیکل و دیپلم از لحاظ سلامت روانی، هویت‌یابی و موفقیت تحصیلی آقای محمد رضا یزدی سطح سه حوزه علمیه قم 1398
13 مشاور تبیین الگوی تاب‌آوری کارکنان در سازمان از منظر اسلام آقای محمد رضا احمدی دکتری مؤسسه علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی
14 راهنما پیش بینی کارآمدی خانواده بر اساس تمایز یافتگی و همدلی عاطفی زوجین با میانجیگری مرزهای ارتباطی زوجین خانم رقیه شیرچی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد قم
15 راهنما ساخت و هنجاریابی پرسشنامه ویژگی‌های مادر شایسته بر اساس منابع اسلامی آقای حسین الهی کارشناسی ارشد مؤسسه علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی 1400
16 راهنما ساخت و هنجاریابی پرسشنامه سنجش ویژگی شخصیتی باوجدان بودن بر اساس منابع اسلامی آقای اسماعیل رادمنش کارشناسی ارشد مؤسسه علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی 1400
17 راهنما قساوت قلب: علل وآثار مترتب بر آن آقای حاتمی‌کیا سطح سه حوزه علمیه قم
18 راهنما تبلیغ گفتاری دین از منظر قرآن کریم (بایسته‌ها، شیوه‌ها و چالش‌ها) خانم رجب آوا کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی بنت الهدی
19 راهنما حضور قلب در نماز و آثار آن در آرامش روانی خانواده از منظر آیات و روایات سعید محمدی دهنوی سطح سه حوزه علمیه قم
20 مشاور علل و پیامدهای تجمل‌گرایی طلاب از منظر آیات و روایات با تکیه بر نظرات حضرت امام خمینی و مقام معظم رهبری آقای میرزایی سطح سه حوزه علمیه قم
21 مشاور راهکارهای پیشگیری و درمان فاسد اجتماعی از دیدگاه قرآن آقای داورزنی سطح سه حوزه علمیه قم
22 مشاور جایگاه و نقش زنان در سبک زندگی اسلامی از دیدگاه امام خمینی و مقام معظم رهبری آقای رضا دهقانی سطح سه حوزه علمیه قم
23 مشاور تحلیل و استخراج راهکارهای تأثیر باورهای دینی در رفتارهای اجتماعی بر اساس قرآن و روایات آقای قنبری سطح سه حوزه علمیه قم
24 مشاور بررسی روانشناختی نوع دوستی و آثار آن در سلامت روان از منظر آموزه های اسلامی آقای استقلال سطح سه حوزه علمیه قم
25 داوری بیش از ده پایان نامه دکتری، کارشناسی ارشد حوزی و دانشگاهی
1.5.                     کرسی نظریه پردازی
ردیف عنوان مسئولیت
1 برگزاری کرسی ترویجی با موضوع: مرزهای درونی خانواده در قرآن با رویکرد روانشناختی دارای گواهی تایید وزارت علوم تحقیقات و فناوری ارائه  دهنده
2 آسیب شناسی دروس بین رشته ای دین، مشاوره وروانشناسی؛ خلاها و چشم اندازها ناقد
1.6.                     طرح های پژوهشی
ردیف عنوان مسئولیت مرکز درخواست کننده طرح
3 مطالعه راهبردی انگیزش پژوهش در بین طلاب و اساتید حوزه علمیه مجری طرح معاونت پزوهش مرکز مدیریت حوزه های علمیه
4 رشد و شخصیت در روانشناسی اسلامی ناظر طرح و مسئول گروه علمی- اجرایی انجمن روانشناسی اسلامی
1.7.                     داوری مقاله، کتاب و طرح پژوهشی
رديف نوع فعالیت عنوان محل ارائه خدمت
1 داوری مقالات کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی
2 داوری مقاله پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده مجتمع آموزش عالی بنت الهدی جامعه المصطفی العالمیه
3 داوری مقاله پژوهش‌های روانشناسی اسلامی مجتمع آموزش عالي علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه
4 داوری مقاله مطالعات اسلامي زنان و خانواده جامعه الزهرا قم
5 داوری مقاله فصلنامه علمي پژوهشي روان­شناسي و دين موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
6 داوری مقاله کنگره بین المللی قرآن و علوم مجتمع آموزش عالي امام خمینی جامعه المصطفی العالمیه
7 داوری مقاله همایش بین المللی بازخوانی آثار علمی و فرهنگی انقلاب اسلامی ایران مجتمع آموزش عالي علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه
8 داوری مقاله همایش بین المللی جایگاه زن در تحقق حیات طیبه از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی جامعه المصطفی العالمیه
9 داوری مقاله همایش ملی ظرفیت های علوم انسانی برای تحقق بیانیه گام دوم انقلاب مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی جامعه المصطفی
2.     عضویت در کمیته­ها و انجمن­ها و
رديف عنوان سازمان مدت/ سال
1 عضو کار گروه علمی دبیر خانه رصد و افکار سنجی حوزه های علمیه مرکز رسانه و فضای مجازی حوزه های علمیه از شهربور 1400
2 عضو کمیته علمی کمیسیون روانشناسی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی مجمع عالی علوم انسانی اسلامی از خرداد سال 1400
3 عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی اسلامی استان قم از 1399 تاکنون
4 عضو هيئت تحريريه نشریه مطالعات روانشناسی با رویکرد اسلامی مجتمع آموزش عالی بنت الهدی جامعه المصطفي العالمیه از 1397، ادامه دارد
5 عضو سازمان نظام روان­شناسي و مشاوره با شماره عضویت 15663 جمهوري اسلامي ايران از 1394، ادامه دارد
6 عضو پیوسته انجمن روان‌شناسی اسلامی استان قم از 1394، ادامه دارد
7 عضویت فعال بسیج استان کردستان شهرستان قروه از 1386، ادامه دارد
8 عضویت عادی بسیج استان کردستان شهرستان قروه 1373 تا 1386
9 عضو بنیاد ملی نخبگان جمهوري اسلامي ايران 1395
3.     اجرای کارگاه­های آموزشی:
رديف عنوان
1 مدرس کارگاه‌های روانشناسی اسلامی و قرآنی برای اساتید و دانشجویان رشته روانشناسی، مشاوره و علوم تربیتی
2 مدرس کارگاه‌های هویت صنفی در مراکز حوزوی و جامعه المصطفی
3 مدرس کارگاه‌های مسأله یابی پژوهشی در مراکز حوزوی و دانشگاهی
4 مدرس کارگاه‌های کیفیت تبیین روانشناختی مفاهیم دینی در مراکز حوزوی
5 مدرس کارگاه‌های خانواده کارآمد و آسمانی از دیدگاه اسلام و روانشناسی
6 مدرس کارگاه‌های مادر شایسته از دیدگاه اسلام و روانشناسی
7 مدرس کارگاه‌ مرزهای خانواده از دیدگاه اسلام و روانشناسی ویژه زوجین و دانشجویان رشته روانشناسی و مشاوره
8 مدرس کارگاه‌های روش تحقیق مقدماتی تا پیشرفته
9 مدرس کارگاه‌های پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی و مقاله نویسی و تبدیل پایان نامه به مقاله
10 مدرس کارگاه‌های جستجو در منابع و پایگاه های علمی و پژوهشی
11 مدرس دروس معارف اسلامي، با مجوز نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها
12 تدريس چندين دوره تجويد (مقدماتي) و تفسير موضوعي قرآن در سفرهاي تبليغي
4.     خدمات مشاوره‌اي و درمانی :
رديف نام مرکز مشاوره سال
1 مرکز مشاوره سبل السلام تهران از بهمن 1399، ادامه دارد
2 مرکز مشاوره حوزه علمیه قم از مهر 1399، ادامه دارد
3 مرکز مشاوره زندگی عاقلانه قم از فروردین 1397، ادامه دارد
4 مرکز مشاوره سلام قم از 1395، ادامه دارد
5 مرکز مشاوره مسجد مقدس جمکران از 1396، ادامه دارد
6 مرکز مشاوره حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به صورت دوره ای در ایام خاص مانند تعطیلات عید 1400
مشاوره خانواده و خانواده درمانی بر اساس رویکرد سیستمی- اسلامی،  مشاوره پیش از ازدواج (PMC) بر اساس منابع اسلامی- روانشناختی،  زوج درمانی سیستمی اسلامی و CBCT، مشاوره و مداخله در بحران طلاق بر اساس منابع اسلامی- روانشناختی

 

 

 

5.     سوابق تدریس:

در موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، صفوف مختلف جامعه المصطفی، مدارس مختلف مرکز مدیریت حوزه علمیه خواهران در قم و ساوه و …، دانشکده هدی وابسته به جامعه الزهرا، دانشگاه معارف قم، دانشگاه آزاد ساوه و همدان، موسسه آموزش عالی اخلاق و تربیت قم و …

رديف عنوان مقطع تدریس تعداد واحد
1 روانشناسی عمومی – مباحث اساسی در روانشناسی کارشناسی 32
2 روانشناسی تجربی کارشناسی 32
3 روانشناسی اجتماعی با رویکرد اسلامی کارشناسی 24
4 نظریه‌های شخصیت 1و 2 کارشناسی ارشد 18
5 آموزه‌های روانشناختی در قرآن کارشناسی 18
6 آموزه‌های روانشناختی در حدیث کارشناسی 18
7 روانشناسی احساس و ادراک کارشناسی 18
8 روانشناسی شخصیت کارشناسی 14
9 روش تحقیق کارشناسی 12
10 فیزیولوژی عمومی و اعصاب و غدد کارشناسی 12
11 روانشناسی مثبت‌نگر در روایات کارشناسی ارشد 8
12 درس سمینار (مقاله نوشتن بر اساس یافته های جدید روانشناسی) کارشناسی ارشد 6
13 کودکان استثنایی- آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان کارشناسی 4
14 مصاحبه تشخیصی کارشناسی 2
15 روانشناسی فیزیولوژیک کارشناسی 4
16 روش فهم روانشناختی متون دینی کارشناسی 2
17 روانشناسی خانواده کارشناسی 4
18 نظریه های خانواده درمانی کارشناسی ارشد 2
19 نظریه های زوج درمانی کارشناسی ارشد 2
20 اصول و فنون مشاوره و روان درمانی کارشناسی –  کارشناسی ارشد 2
21 روش های اصلاح و تغییر رفتار کارشناسی –  کارشناسی ارشد 2
6.     جوایز و افتخارات:
رتبه کسب شده عنوان سازمان برگزار کننده سال
رتبه الف پژوهشی محقق برتر سال دانشجویی جامعه المصطفی سال 96-1395
معافیت از امتحان جامع دکتری به دلیل سوابق پژوهشی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه 1397
7.     شرکت در کارگاههای مهارتی و آموزشی:
ردیف عنوان استاد دوره یا سازمان برگزار کننده سال
1         گواهینامه کارگاه 16 ساعته زوج درمانی با رویکرد CBT دکتر نسترن براهیمی 1400
2         گواهينامه کارگاه 9 ساعته تربیت درمانگر مثبت گرا دکتر سید علیرضا مرتضوی 1400
3         گواهينامه کارگاه 9 ساعته تربیت زوج درمانگر، زوج درمانی و حل تعارضات زناشویی دکتر داوود هزاره‌ای 1399
4         گواهينامه کارگاه 9 ساعته مداخله در خیانت زناشویی دکتر داوود هزاره‌ای 1399
5         گواهينامه کارگاه 9 ساعته مداخله در بحران طلاق دکتر داوود هزاره‌ای 1399
6         گواهينامه کارگاه 9 ساعته تشخیص اختلالات شخصیت دکتر فرهاد پرویزیان 1399
7         گواهينامه کارگاه 20 ساعته PMC دکتر جان‌بزرگی 1399
8         گواهينامه  شرکت در کارگاه پیشرفته سه روزه ولایت فقیه مرکز تحقیقات دبیرخانه خبرگان رهبری با همکاری معاونت فرهنگی مجتمع آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی 1399
9         گواهينامه کارگاه CBT دکتر انصاری زیر نظر دکتر جان بزرگی 1398
10    گواهينامه کارگاه 16 ساعته EFCT (زوج درمانی هیجان مدار) دکتر اصغر نوروزی 1398
11    گواهينامه کارگاه ا روزه مشاوره و مداخله در طلاق دکتر مهرداد دشتی 1398
12    گواهينامه کارگاه 100 ساعته CBT آقای دکتر شفيعي فرد 1397
13    گواهينامه کارگاه 50 ساعته اسلامی سازی علوم انسانی جامعه المصطفی العالمیه 1396
14    گواهینامه کارگاه یک روزه اصول و فنون مصاحبه تشخیصی دکتر رضا مهکام، مؤسسه امام خمینی 1396
15    گواهینامه کارگاه 5 ساعته مقاله نویسی پیشرفته دکتر ناصر آقابابایی، انجمن روانشناسی اسلامی 1396
16    داراي گواهينامه کارگاه 20 ساعته پايان­نامه و مقاله نويسي دکتر طرقی، معاونت پژوهش حوزه علميه قم 1394
17    گواهينامه کارگاه 20 ساعته روش تدريس دانشگاه معارف اسلامي قم 1392
18    گواهينامه کارگاه 225 ساعته شيعه شناسي، وهابيت شناسي و پاسخ به شبهات نهاد رهبری در دانشگاه­ها 1384
19    گواهینامه دوره‌های مقدماتی و پیشرفته امداد و نجات هلال احمر قم 1380

 

8.      سایر فعالیت‌ها و توانمندی‌ها:
ردیف عنوان
1          15 سال درس خارج با تأییدیه اساتید و سه دوره مصاحبه خارج فقه و اصول. ادامه دارد…
2          اساتيد درس خارج: حضرات آيات سبحاني، خاتمي، هادوي، فقيهي، عابدي و مرحوم آیت الله مومن (خارج ولایت فقیه)
3          20 سال تبليغ ديني در استان‌هاي كردستان، سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، اصفهان، كرمانشاه، همدان و لرستان، در مساجد، مدارس راهنمايي و دبيرستان‌هاي پسرانه و دخترانه و دانشگاه‌ها
4          دارای پرونده تبلیغ تخصصی در دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
5          همراهي زائران در سفرهاي زيارتي حج، عمره و عتبات از سال 1385 تاكنون (بيش از بيست سفر حج و عمره و عتبات عالیات، روحانی حج)
6          دارای نمره 51 تافل زبان انگليسي
7          تسلط به زبان‌های کردی و ترکی و آشنایی اندک با زبان پرتغالي
8          تسلط به زبان‌ عربی (در حد مکالمه، ترجمه و تدریس و دارای تافل عربی)
9          دارای کد رسمی تدریس در دانشگاه آزاد (26265)
10      دارای پرونده فعال استاد راهنما و مشاور سطح 3 و 4 مرکز مدیریت حوزه علمیه قم
11      دارای کد رسمی راهنمایی و مشاوره پایان نامه در دانشگاه آزاد  (223890)