خدمات

شورورزی

استاد علی اکبر شورورزی

مشاوره روانشناختی

معرفی:

 

حیطه تخصصی: مشاوره روانشناختی (افسردگی- وسواس – اضطراب)

سوابق تحصیلی:

* ورودی سال 1373 به حوزه علمیه قم در مدرسه علمیه معصومیه (سطح 1)

* سال 1379 تا 1382 پایه 7 تا 10 را در مدرسه دارالشفا و فیضیه و مدرسه مرحوم ایت الله گلپایگانی در محضر استاد سید احمد خاتمی و استاد ضرابی –

* سال 1383 تا 1386 بمدت 4 سال، درس خارج  در محضر استاد علیدوست.

*سطح 3 در رشته مشاوره اسلامی و بعنوان اولین نفری که در این رشته در مرکز تخصصی امام خمینی پایان نامه با معدل عالی  در سال 1396 دفاع شد
*مشغول سطح 4 (دکتری) در رشته قرآن و روان شناسی در مرکز تخصصی امام علی بن ابیطالب

سوابق اجرایی:

 • مدیر اداره مشاوره و خانواده حوزه علمیه قم از سال 1390 بمدت 5 سال
 • مدیر مرکز مشاوره حوزه علمیه قم از سال 1396 تا 1400 بمدت 4 سال
 • مسئول امور مشاورین حوزه های علمیه از سال 1396 … ادامه دارد
 • مدیر مراکز مشاوره اسلامی سماح( وابسته به حوزه های علمیه) از سال 1400 … ادامه دارد
 • مسئول گروه های تخصصی مراکز مشاوره اسلامی سماح از سال 1398 …. ادامه دارد
 • مشاور مرکز مشاوره حوزه علمیه قم، از سال 1396… ادامه دارد
 • عضو هسته علمی گروه تخصصی روان شناختی مراکز مشاوره اسلامی سماح از سال 1398…. ادامه دارد

سوابق تدریس:

 • تدریس  اصول و فنون مشاوره – آسیب شناسی روانی – مشاوره خانواده در جامعه الزهرا(س) برای مقطع سطح 3 تعلیم و تربیت از سال 1396
 • تدریس  آسیب شناسی روانی در جامعه الزهرا(س) برای مقطع سطح 3 مشاوره  از سال 1399
 • تدریس آسیب شناسی روانی در مرکز تخصصی امام خمینی از سال 1400
 • استاد مصاحبه گر ورودی های حوزه از سال 1391
 • استاد مصاحبه گر داوطلبان جذب استادی مرکز مشاوره
 • مشاور مرکز مشاوره حوزه علمیه قم، از سال 1396… ادامه دارد
 • مشاور مدارس علمیه امام عصر – صدوقی4 – معصومیه در سالهای 1390تا 1396

سوابق پژوهش:

نویسنده

 • عضو نویسنده مقاله موانع خردورزی در قرآن با نگاه روانشناختی چاپ شده در دو فصلنامه اسلام و پژوهش های اسلامی موسسه عالی اخلاق و تربیت –دوره چهارم – 1397
 • نویسنده مقاله بررسی روانشناختی سن مناسب ازدواج در دیدگاه قرآن تحت اشراف استاد سالاری فر

سوابق کارگاههای گذرانده شده:

 • کارگاه آسیب شناسی روانی – دکتر انصاری
 • کارگاه تفسیر نقاشی – دکتر خدایاری فرد
 • کارگاه مصاحبه تشخیصی  – دکتر انصاری
 • کارگاه سبک زندگی و مدیریت هیجانات – دکتر انصاری
 • کارگاه CBT   – دکتر انصاری
 • کارگاه PMC – دکتر جان بزرگی
 • کارگاه CBCT – دکتر زارعی
 • کارگاه اسکیما تراپی – دکتر انصاری
 • کارگاه زوج درمانی با رویکرد سیستمی معنوی – دکتر جان بزرگی

سوابق کارگاهی:

 • برگزاری کارگاه آسیب شناسی روانی در استانهای مختلف
 • برگزاری کارگاه مصاحبه تشخیصی در استانهای مختلف
 • برگزاری کارگاه سبک زندگی در استانهای مختلف
 • برگزاری کارگاه فرزند پروری در استانهای مختلف
 • برگزاری کارگاه خانواده( تفاوتهای زن و مرد- مرزها – صمیمیت) در استانهای مختلف
 • برگزاری کارگاه pme در استانهای مختلف
 • برگزاری کارگاه مدریریت تحصیلی در استانهای مختلف