خدمات

استاد امین رحمتی

مشاوره خانواده

معرفی:

سوابق تدریس

1- مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) قم، فیزیولوژی، دانش پژوهان مقطع کارشناسی (۲ ترم) (1397).

2- مرکز آموزش های کاربردی دفتر تبلیغات٬ قم٬ خانواده در اسلام٬ همسر طلاب مُبلّغ (۱ ترم – 1398).

3- پردیس فارابی دانشگاه تهران ، روان شناسی رشد ، روان شناسی پرورشی دانش پژوهان مقطع کارشناسی (2 ترم)(1399)

4- دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه (ره) قم، روان شناسی عمومی، دانش پژوهان مقطع کارشناسی (1 ترم)(1399)

5-  مرکزآموزش عالی زینبیه ، روان شناسی رشد ، طلاب سطح 3 تعلیم و تربیت(کرج، حوزه خواهران) (1 ترم)(1399)

6- موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره)،آشنایی باآزمون های روان شناسی،دانش پژوهان کارشناسی رشته علوم تربیتی(تک جلسه) (1395).

7- مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی مرکز مدیریت حوزه های علمیه٬ قم، اصول و فنون مشاوره(۱دوره  – 1397).

8- وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران(صنعت شفیع زاده) قزوین، سبک زندگی (استاد ثابت – 1395 تا اکنون) .

9-  دوره‌های آموزشی طلاب سطح۳، موسسه آموزشی پژوهشی شمس، قم، کارگاه نظریه های خانواده درمانی(۱ دوره – 1398).

10- دوره‌های تربیت مربی قرآنی، دفتر تبلیغات استان مازندران(ساری)، روانشناسی اجتماعی و عمومی (13 ساعت – 1397).

11- دوره‌های آموزش مشاورین حوزه، مرکز مدیریت استان خوزستان(اهواز)،  خانواده درمانی پیشرفته(۱دوره  – 1397).

12- دوره‌های آموزش مشاورین حوزه، مرکز مدیریت استان زنجان، یزد، فارس، روان شناسی شخصیت(1دوره مقدماتی،2 دوره تکمیلی) – 1399).

مقالات چاپ شده در مجلات:

1- مقاله ” میانجیگری عزت نفس در رابطه جهت گیری مذهبی و رضایت از زندگی ” دوفصل نامه علمی پژوهشی پژوهش نامه اسلامی زنان و خانواده، قم ،(بهار 8139).

2- مقاله ” نقش عوامل شخصیتی و جنسیت در رابطه‌ی بین جهت‌گیری دینی و رضایت از زندگی در دو گروه طلاب و دانشجویان شهر قم ” کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی ، تهران،(پاییز 1396).

3- مقاله “رابطه سبک زندگی اسلامی و عوامل شخصیت با شادکامی و بهباشی روان شناختی”، فصل نامه علمی پژوهشی روان شناسی و دین،شماره ۵۳ ٬قم ،(بهار 1400).

4- مقاله ” پیش‌بینی شادکامی بر اساس سبک زندگی اسلامی و جهت‌گیری دینی در دانشجویان” ، فصلنامه علمی تخصصی “تربیت و آموزش”، شماره ۵ ، تهران ،( تابستان 1396).

5- مقاله “پیش‌بینی بهباشی روانشناختی و شادکامی براساس سبک زندگی اسلامی با کنترل عوامل شخصیتی”، پژوهش‌نامه علمی‌  پژوهشی سبک زندگی، قم ،(بهار 7139).

6- مقاله ” رابطه جهت گیری مذهبی با بهباشی روانشناختی با توجه به عوامل شخصیتی ” (نویسنده مسئول) ، فصل نامه علمی پژوهشی روان شناسی و دین،شماره ۵۶ ٬قم ،(زمستان 1400).

7- مقاله ” مقایسه جهت‌گیری مذهبی، عوامل شخصیتی و رضایت از زندگی در میان دانشجویان و طلاب شهر قم”، دو فصل‌‌نامه علمی‌تخصصی پژوهش های روانشناسی اسلامی، قم ،(بهار 7139).

10- مقاله “مادر کارمند و کودک پرخاشگر” ، روزنامه پرتو ، قم ، ۲۹ مهر 1394 .

11- مقاله “خلاق یا شاگرد اول” ، مجله خانه خوبان ، شماره ۸۲ ،قم ،آذر 1394 .

 

دوره‌های تخصصی گذرانده شده

1- کارگاه خانواده درمانی سیستمی معنوی ،دکتر مسعود جانبزرگی ،مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه،قم(30 ساعت – 1396).

2- کارگاه خانواده درمانی ، دکتر عبداله امیدی ، انجمن روان شناسی تربیتی ایران  تهران (8 ساعت – 1394).

3- کارگاه خانواده درمانی بر اساس نظریه ساخت نگر، دکتر عباس سامی ، دانشگاه علمی کاربردی  قم (8 ساعت – 1394).

4- کارگاه روان درمانی روانپویشی ،دکتر نادر منیرپور، مرکز مشاوره ماواء  قم(120 ساعت -1392).

5- کارگاه طلاق ، دکتر شهرام وزیری ، مرکز آموزش قضات، قم (8 ساعت – 1397).

6- کارگاه درمان شناختی رفتاری(CBT)،دکتر سپیده راجزی ،انجمن بالینی دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد تهران(7 ساعت – 1394).

7- کارگاه تیزهوشی و خلاقیت ، دکتر غلامعلی افروز ،مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره احیا  تهران (12 ساعت – 1394).

8- کارگاه بیش فعالی(ADHD)، دکتر احسان فتوحی ، مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره احیا  تهران (8 ساعت – 1394).

9- کارگاه دارو شناسی ، دکتر احسان فتوحی ، مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره احیا  تهران (8 ساعت – 1394).

10- کارگاه تربیت فرزند پروری ، دکتر مبین صالحی ، مرکز خدمات حوزه های علمیه کشور (4 ساعت – 1398).

11- کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری(CBCT) ، دکتر محمد زارعی توپخانه ، مرکز مشاوره حوزه علمیه  قم (36 ساعت – 1395).

12- کارگاه مشاوره تلفنی ، دکتر علیرضا فاضلی مهرآبادی ، مرکز مشاوره صدرا  قم (10 ساعت – 1395).

13- کارگاه مصاحبه تشخیصی ، استاد مجتبی رضایی ، مرکز تخصصی امام خمینی (ره)  قم (25 ساعت – 1395).

14- کارگاه روان درمانگری اضطراب و افسردگی ، دکتر رضا مهکام  ، معاونت تهذیب حوزه های علمیه  مشهد (12 ساعت – 1395).

15- کارگاه سبک زندگی ، دکتر حسن انصاری ، معاونت تهذیب حوزه های علمیه  مشهد (12 ساعت – 1395).

16- کارگاه فرزند پروری ، دکتر مجید همتی  ، معاونت تهذیب حوزه های علمیه  مشهد (12 ساعت – 1395).

17- کارگاه  مقاله نویسی ، دکتر ناصر آقابابایی ، انجمن روان شناسی اسلامی ،قم (6 ساعت – 1396).

18- دوره زبان TOP    NOTCH ، مرکز زبان دانشگاه امام باقر(ع)  قم (200 ساعت – 1389).

19- دوره زبان  ADVANCE   GRAMAREY ، دکتر سید  رحیم راستی تبار ، مرکززبان موسسه عالی اخلاق و تربیت (40 ساعت – 1396).

20- دوره زبان INTERCHANGE ، مرکز آموزش زبان زبانسرا  قم (18 ساعت – 1393).

21- دوره زبان IN YOUR MARK ، مرکز آموزش زبان حوزه علمیه قم (20 ساعت – 1393).

22- دوره زبان  TOEFL  PRE ، دکتر سید محمد رضا شاه احمدی ، موسسه زبان های خارجی گام نو، قم (40 ساعت – 1396).

23- دوره زبان STREAMLINE، مرکز زبان مدرسه علمیه شهیدین  قم (70 ساعت – 1397).

24- کارگاه نویسندگی علمی ،دکتر حسن اسلام پور کریمی ، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) قم(9 ساعت – 1393).

سوابق برگزاری کارگاه

1- حوزه علمیه النبی (ص) بندرعباس ، کارگاه مدیریت تحصیلی(۱ دوره – 1395) .

2- حوزه علمیه النبی (ص) بندرعباس ، کارگاه خانواده موفق(ویژه خانواده طلاب – 1395) .

3- حوزه علمیه امیرالمومنین (ع) میناب ، کارگاه مدیریت تحصیلی(3 دوره – 1395) .

4- وزارت دفاع  قزوین، کارگاه خانواده موفق(5 دوره  – 1398) .

5- دوره‌های آموزشی مربیان قرآن، موسسه بنیاد حیات، بابل، کارگاه خانواده موفق(۱دوره – 1397).

6- جلسات بصیرت افزایی و مشاوره فردی٬  سربازان وظیفه وزارت دفاع٬ مرکز آموزش شهدا جوادنیا٬ (آبیک-قزوین) (1398).

7- دوره‌های کارگاهی برای طلاب متأهل، مرکز خدمات حوزه علمیه قم، کارگاه مدیریت جنسی (۳ساعت  – 1397).

8- حوزه علمیه خاتم الانبیا، بابل ، کارگاه مدیریت تحصیلی(۱ دوره  – 1397).

9- حوزه علمیه امام حسن مجتبی(ع)، زرگر شهر ، کارگاه مدیریت تحصیلی(۱ دوره – 1396).

10- دوره‌های کارگاهی ویژه خانواده طلاب، حوزه علمیه فیضیه مازندران، بابل، کارگاه مهارت های زندگی ،(۱ دوره – 1396).

11- حوزه علمیه باقرالعلوم(ع)، تهران ، کارگاه مدیریت تحصیلی(۱ دوره – 1397).

12- حوزه علمیه مهدوی، تهران ، کارگاه مدیریت تحصیلی(۱ دوره – 1397).

13- دوره‌های آموزشی طلاب سطح۲و۳، موسسه احیا، قم، کارگاه خانواده درمانی(۱ دوره – 1397).

14- دوره‌های آموزشی مبلغین زندان مرکزی، قم، کارگاه آشنایی با روانشناسی و مشاوره(۵ ساعت – 1397).

15- دوره‌های تحکیم خانواده مرکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور(همدان)، کارگاه خانواده موفق  و  مدیریت جنسی    (4 دوره  – 1397).

16- دوره‌های تحکیم خانواده مرکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور(بهشهر)، کارگاه خانواده موفق، فرزند پروری، مدیریت جنسی (12 دوره – 1397).

17- دوره‌های تحکیم خانواده مرکز خدمات حوزه های علمیه سراسر کشور(رامسر)، کارگاه فرزند پروری  و  مدیریت تحصیلی   (6 دوره – 1398).

18- دوره‌های کارگاهی ویژه خانواده طلاب، مرکز خدمات استان یزد، مجتمع ولایت(مشهد)،کارگاه خانواده موفق (1398).

19- طرح میثاق طلاب استان مازندران، حوزه علمیه شهید بهشتی نوشهر، مشاور و کارگاه آموزش مربیان (60  ساعت -1397 ).

20- کارگاه آموزش تست و جلسات سوپر وایزری برای اساتید مصاحبه کننده مرکز مدیریت حوزه علمیه بابل،( 2 دوره -1397 ).

21- وزارت دفاع  تهران، صنعت شهید شوشتری، کارگاه مشاوره قبل ازدواج PMC (4 ساعت – 1397).

22- دوره‌ های تخصصی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه قم، کارگاه تحکیم نظام خانواده (1دوره – 1398).

23- دوره‌های کارگاهی ویژه خانواده طلاب، مرکز خدمات استان مازندران، اردوگاه کوثر(بابلسر)،کارگاه خانواده موفق ،(1398).

24-  مرکز مشاوره و خدمات روان شناختی نور٬ کارگاه خانواده موفق٬ مجتمع فرهنگی نور(قم)٬(1 دوره – 1398).

25-  جلسات بصیرت افزایی و مشاوره فردی٬  کارکنان وزارت دفاع٬ صنعت میلاد٬ (صفاشهر-تهران) (1398).

26- دوره‌های کارگاهی ویژه طلاب، حوزه علمیه خاتم الانبیا، بابل، کارگاه مدیریت تحصیلی ،(1398).

عضویت‌های تخصصی

  • 1396، عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، )شماره عضویت  22936).
  • 1394، عضو اداره امور مشاوره مرکز مدیریت حوزه های علمیه کشور، )شماره عضویت  1004).
  • استاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی(ره) )کد استادی  2336).
  • استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران )کد استادی  401019).
  • استاد جامعه المصطفی العالمیه )کد استادی  79602).
  • استاد حوزه علمیه خواهران )کد استادی   2069331853).
  • استاد تربیتی سطوح عالی حوزه علمیه برادران )کد استادی  14355).
  • استاد ارزیاب مرکز امور نخبگان و استعداد های برتر
  • پژوهشگر شبکه علمی ” طرح جامع شهید بیاضی زاده” دفتر امور نخبگان و استعداد های برتر
  • دارای پرونده فعال در دفتر امور نخبگان و استعداد های برتر