خدمات

علی‌رضا مقدسی

مشاوره روانشناختی

معرفی:

    دوره‌های آموزشی طی شده:

عنوان دوره

برگزارکننده سال مدت زمان گواهینامه

1         

تربیت مربی سلامت جنسی موسسه رصد   200ساعت دارد
2          کارگاه درمان معنوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 97 60 ساعت

دارد

3         

شناخت درمانگری مبتنی بر روان بنه دکتر انصاری مرکز تخصصی امام خمینی (ره) 98-97 28 ساعت دارد
4          Cbt  – دکتر انصاری مرکز تخصصی امام خمینی (ره) 98-97 26 س

دارد

5         

مهارتهای زندگی خانه روانشناسان قم 97 10 جلسه دارد
6          کارگاه مصاحبه تشخیصی دکتر انصاری مرکز تخصصی امام خمینی (ره)    

دارد

7         

کارگاه اصول مشاوره و راهنمایی دکتر انصاری مرکز تخصصی امام خمینی (ره)     دارد
8          کارگاه سبک زندگی دکتر انصاری مرکز تخصصی امام خمینی (ره)    

دارد

9         

کارگاه ویژگی های دوران نوجوانی مرکز مشاوره مأوا     ندارد
10      درمان اختلالات جنسی دکتر مهکام مرکز تخصصی امام خمینی (ره)   24ساعت

دارد

11      سوپروایزری دکتر انصاری

مرکز مشاوره حوزه علمیه

99-400 60 ساعت

درحال صدور

 

سوابق پژوهشی:

عنوان مقاله/کتاب

نام مجله/انشارات تاریخ انتشار توضیحات
1          درحال تدوین پایانامه    

موضوع تدوین بسته مصونیت جنسی نوجوانان

 

 

سوابق کار  اجرایی:

نام سازمان/موسسه

سال شروع سال پایان سمت استان/شهر

توضیحات

 

حوزه علمیه بقیه الله 96 98 مشاور قم  
  صدوقی فاز 1 99   مشاور قم

 

 

سوابق مشاوره:

محل مشاوره

موضوع مشاوره سال ساعت

توضیحات

1         

اعزام تخصصی از دفتر تبلیغات عام(کارگاه و مشاوره فردی) 97و98    
2          غرفه های مشاوره اوقاف مشاوره فردی