خدمات

عبدالاحد رضایی والا

مشاوره روانشناختی

معرفی:

 

دوره‌های آموزشی طی شده:

عنوان دوره برگزارکننده سال مدت زمان گواهینامه
1          کارگاه کارورزی آزمونهای شخصیت کتل و نئو معاونت تهذیب 96 36 ساعت دارد
2           کارگاه آموزشی تحلیل آزمونهای MMPI-2 و NEO کلینیک روانشناسی صدرا 99   دارد
3          کارگاه آموزشی درمان شناختی-رفتاری(CBT) استاد انصاری مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 96-97 20 دارد
4          کارگاه آموزشی زوج درمانی(CBCT) استاد زارعی مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 96-97 20 دارد
5          کارگاه آموزشی درمان شناختی-رفتاری وسواس – استاد انصاری مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 97 16 دارد
6          کارگاه آموزشی مشاوره ازدواج(PMC) استاد ایمانی مرکز مشاوره خانواده حوزه- معاونت تهذیب 96 12 دارد
7          کارگاه آموزشی مشاوره ازدواج(PMC) گروه تبلیغی تخصصی مشاوره رهنمایان سعادت 98 8 دارد
8          کارگاه استعدادسنجی استاد حسنی نژاد و استاد غلامپور مرکز مشاوره خانواده حوزه- معاونت تهذیب 96 و 98 20 دارد
9          کارگاه تربیت جنسی کودک و نوجوان استاد ترکمان گروه تبلیغی تخصصی مشاوره رهنمایان سعادت 96 16 دارد
10      کارگاه اصلاح و تغییر رفتار کودک استاد همتی گروه تبلیغی تخصصی مشاوره رهنمایان سعادت 97 12 دارد
11      کارگاه مهارتهای زندگی کودک استاد آقاجانی گروه تبلیغی تخصصی مشاوره رهنمایان سعادت 97 24 دارد
12      کارگاه مهارتهای زندگی معاونت تهذیب- مشهد 97 36 دارد
13      اصول و روشهای درمانگری استاد جان بزرگی مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 97 20  
14      خانواده درمانی چند بعدی معنوی استاد جان بزرگی مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 98 24 دارد
15      روان­درمانگری براساس تحلیل روابط متقابل(TA) – استاد جان بزرگی مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 98 16 دارد
16      مهارتهای پایه در خانواده درمانی استاد جان بزرگی مرکز مشاوره خانواده پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 98 16 دارد
17      مداخله در بحران طلاق استاد ترکاشوند مرکز مشاوره خانواده حوزه 98 16 دارد
18      کارگاه آموزشی مشاوره ازدواج(PMC) استاد شفیعی فرد مرکز مشاوره – زندگی به رنگ خدا 99 12 دارد
19      کارگاه والدگری و تربیت فرزند (PMT) استاد مهکام مرکز مشاوره – زندگی به رنگ خدا 99 12 دارد
20      سوپروایزری (CBCT) استاد انصاری مرکز مشاوره خانواده حوزه 99-1400 در حال اجرا  
21      سوپروایزری خانواده درمانی استاد جمشیدی کلینیک روانشناسی صدرا 99-1400 در حال اجرا  

 

 

سوابق مشاوره:

  • سوابق مشاوره:

محل مشاوره

موضوع مشاوره سال مدت

1        

اعزام تخصصی دفتر برای مشاوره روانشناختی به مناطق مختلف مشاوره فردی

97 تا کنون

 

2        

حوزه علمیه تبریز تحلیل گر تست و مصاحبه گر 97 تا کنون

ایام پذیرش و مصاحبه حوزه

3        

دبیخانه مصلحین وابسته به معاونت پیشگیری از جرم دادگستری قم مداخله در بحران طلاق 99 تا 1400

یک روز در هفته

4        

مرکز مهر والدین

وابسته به قوه قضاییه

مشاوره فردی 1400

دو روز در هفته

5         مرکز تحکیم خانواده

خانه سبز

مشاوره گروهی و مشاوره فردی

برگزاری کارگاه

1400

سه روز در هفته