استاد اکرم باغخانی

مشاوره ازدواج

معرفی:

تدریس حوزه علمیه

عضو هیات علمی دانشگاه باهنر

تدریس دانشگاه ازاد و باهنر

مشاوره دانشکده

سطح سه حوزه تخصصی علوم قرآنی

ارشد دانشگاه تخصصی فلسفه و کلام

کارشناس مذهبی رسانه ملی در موضوعات مرتبط با خانواده

معاون امور بانوان سازمان بسیج اساتید استان کرمان