استاد مهدی صنعتی زاده

مشاوره ازدواج

معرفی:

بسم الله الرحمن الرحیم
محمد مهدی صنعتی زاده
سوابق تحصیلی
سوابق عمومی:
در سال 3131 ورود به حوزه علمیه قم
در حال حاضر سطح 1فقه واصول حوزه علمیه قم
سوابق تخصصی:
کارشناسی ارشد )سطح 1(رشته مشاوره اسلامی در مرکز تخصصی امام خمینی ره
فعالیت های پژوهشی :
-در حال مراحل نهایی تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع )بررسی سطح تحول روانی معنوی
ونشانگان مرضی در مراجعان طلاق ومقایسه آن باگروه عادی(
-مقاله وجود آسیب های مرضی علت مراجعه وبالارفتن آمار طلاق)در حال نگارش(
-مقاله اهمیت بررسی سطح تحول روانی معنوی در حل تعارضات زناشوئی)در حال نگارش(
-ساخت مقیاس آرامش روانی با واژه اطمان وسلم در قرآن
فعالیت های عمومی:
-قریب 3سال فغالیت های تبلیغی اعم از مساجد –شهرستان های کرمان –بم –رشت- گرگان –مشهدو…
-فعالیت های تخصصی:
-عضواساتید مرکز تخصصی نماز
-عضو اساتید مرکز تخصصی سیره تفحص شهدا
-عضو اساتید کارگروه سخرانی چند رسانه ای
فعالیت های مشاورهای
1:کارگاههای که گذرانده ام:
-آشنایی با اختلالات رایج کودکان با تدریس حجه الاسلام دکتر همتی
-تربیت جنسی کودک ونوجوان با تدریس دکتر ترکمان
باتدریس حجه الاسلام دکتر انصاری cbt -درمان شناختی- رفتاری
پیشرفته باتدریس حجه الاسلام دکتر انصاری cbt -اسکیما تراپی
حجه الاسلام دکتر زارعی CBCT -زوج درمانی شناختی –رفتاری
-کارورزی آزمون های شخصیت کتل ونئو وفنون مصاحبه گزینشی با تدریس حجج اسلام دکتر عباسی وغلام پور
-کارورزی مصاحبه تشخیصی وآسیب شناسی روانی
-کارگاه مصاحبه تشخیصی واصول وفنون مشاوره باتدریس دکتر ترکمان
-آشنایی با دوران رشدی نوجوان واختلالات بحران نوجوانی با تدریس حجه الاسلام دکتر هادی
با تدریس حجه الاسلام ایمانی PME -کارورزی آمادگی پیش از ازدواج
با تدریس حجه الاسلام ایمانی PMC -کارورزی مصاحبه تخصصی پیش از ازدواج
-کارگاه استعداد سنجی تحصیلی ومدیریت تحصیلی با تدریس حجه الاسلام دکتر غلام پور وحسنی نژاد
-سوپروایزری استعداد سنجی تحصیلی تحت نظارت حجه الاسلام دکتر حسنی نژاد
-2 کارگاههایی که برگذار کرده ام:
-دوره اموزشی اخلاقی حرفه ای-فرهنگی-اجتماعی/ در قالب یک واحد درسی 31 ساعت برای کارکنان واعضا
هیئت علمی دانشگاه آزاد شهرستان بم
-دوره آموزشی مهارت های زندگی ومهارت های نماز برای اساتید حق التدریس آموزش پرورش بم
-کارگاه های مهارت زندگی برای خانواده ها در نمایشگاه حدیث غربت قم
-کارگاه مهارت های پایه زناشوئی برای زوج های جوان در فرهنگسرای شهرداری قم
-کارگاه حل تعارض برای خواهران در شهرستان ایوانکی)گرمسار(
-کارگاه روش های ارتباطالت کلامی وغیر کلامی برای زوج های جوان درشهرستان راور
-کارگاه مدیریت تحصیلی 3 در شهرستان زرند و راور برای طلاب
-کارگاه آشنایی با اختلالات کودکان ونوجوانان در شهرستان بم
-کارگاه ازدواج تحمیلی موضوع وروش های مقابله صحیح برای زوج های جوان
-کارگاه آشنایی با تفاوتهای زن ومرد برای زوج های جوان
-3 فعالیت های مشاوره ای:
-مشاوره حضوری و تلفنی در موسسه تحقیقاتی جوادالائمه علیه السلام به مدت 2سال در قم
-مشاور تخصصی حوزه علمیه صدوقی برای طلاب
-مشاور حوزه خانواده به مدت قریب 1 سال
-مشاور پرونده های طلاق در شهرستان بم در 2سال
-مشاور استعدادسنجی تحصیلی طلاب حوزه های علمیه
-مشاوره در حوزه علمیه راور وزرند به مدت قریب 22 ساعت
-مصاحبه کننده روانشناختی ورودی های حوزه های علمیه
-مشاور طرح میثاق 3131 در استان کرمان
-مشاور زوج درمانی دردفتر امام جمعه بم وبعضی شهرهای دیگر
-4 فعالیت های اجرایی
-مدیریت موسسه قرآنی ندای ملکوت شعبه شهرستان بم
-عضو کارگروه اجرایی استعدادسنجی تحصیلی در اداره مشاوره ستاد حوزه های کل کشور در قم
-فعالیت در اردوهای جهادی دانشگاههای بم
-عضویت در کارگروه روایتگری مصور در مدسسه تخصصی سیره شهدا
-عضویت در کارگروه ویژه دانشجویی در موسسه سیره شهدا
-عضو کارشناسان مرکز تخصصی نماز
-مسئول کارگروه ازدواج در گروه تخصصی مشاوره رهنمایان سعادت
-سوپروایزر مشاورین و تحلیل کنندگان تست های ورودی در حوزه علمیه کرمان به مدت 2روز
-مسئول اجرایی استعدادسنجی تحصیلی در دوره دوم آموزش مشاوران حوزه های علمیه کل کشور در تابستان
3131 در شهر مشهد
-مشاور مدرسه علمیه صدوقی فاز 3