خدمات

استاد مریم کاظم ملکی

مشاوره ازدواج

معرفی:

تحصیلات دانشگاهی
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه آزاد واحد تاکستان، 1380
ارشد روانشناسی مثبت گرا اسلامی، دانشگاه آزاد واحد ابهر، 1399
عنوان پایان نامه: اثر بخشی آموزش معنوی بر صمیمیت زناشویی و بهزیستی
روانشناختی طلاب زن مدرسه علمیه فاطمیه(س) قزوین.

تحصیلات حوزوی:
– سطح دو حوزه مدرسه علمیه فاطمیه)س( قزوین. 1398 عنوان پایان نامه) شیوه های
آموزش عقاید امامیه به کودکان از منظر قرآن و روایات(.
– طلبه سطح سه رشته تعلیم و تربیت، الزهرا قم،
پایان نامه سطح 2 با عنوان شیوه های آموزش عقاید امامیه به کودکان از منظرآیات و روایات.

کارگاه های گذرانده شده:
-گواهینامه پایان دوره آموزش خانواده 10 ساعت، 1391 ،انجمن اولیاء و مربیان.
-گواهی دوره آموزشی مشاور خانواده، شهریور ، 1398 به مدت 30 ساعت، استان قم،
معاونت تهذیب حوزه های علمیه.
-گواهینامه در کارگاه تکنیکهای عملی درمان پیمان پیمان شکنی زناشویی، 4 ساعت،
مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره بهنود قزوین، 1398 .
-گواهینامه کارگاه درمان روابط فرازناشویی 8 ساعت،مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره
بهنود قزوین، 1398 .
-گواهی 60 ساعت دوره کارورزی
– پایه شامل آسیب شناسی روانی
– اصول و فنون درمانی شناختی رفتاری،
-بررسی تحلیل روش های روان درمانی،
-شخصیت شناسی،
-مشاوره پیش از ازدواج،
-زوج درمانی ،
-خانواده درمانی،
– درمان مشکلات جنسی ، مرکز خدمات روانشناسی مشاوره بهنود قزوین، 1399 .
-گواهینامه 78 ساعت دوره کارورزی پیشرفته شامل
– آزمون های تشخیصی،
-درمان های زیستی و داروی درمانی،
-شناختی رفتاری اختلالهای اضطراب وسواسی جبری و افسردگی،
– مداخله در روابط فرازناشویی،
-رویکردها و تکنیک های زوج درمانی،
– تشخیص و درمان اختلال های جنسی،
– تمرین عملی فنون و روش های مشاوره و روان درمانی
– بنیادهای نظری و تکنیک های کاربردی واقعیت درمانی ،
– مهارت های فرزندپروری مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره بهنود، 1400 .
-گواهینامه در کارگاه آشنایی با مفاهیم و تعاریف و اصول درمان مبتنی بر پذیرش و
تعهد و فنون در فنون درمانی، مرکز خدمات مشاوره و روانشناختی هستی نو، 1400 .
-گذزاندن کارگاه های آف لاین استاد انصاری) قم( در سال جاری )تربیت درمانگر، سبک
زندگی، cbt ،اکت با رویکرد اسلامی.
-گذراندن کارگاه های قوه قضاییه برای آزمون مجوز مشاور خانواده، پذیرش در آزمون مجوز
مشاور خانواده قوه قضاییه و پذیرش در مصاحبه و گذروندن کارورزی آنلاین به مدت یک ماه در
آذر ماه سال 1400
-شرکت در سیر مطلعاتی مشاوران خانواده حوزه های علمیه قم ) استاد ترکاشوند(. کتاب
گلدنبرگ.

فعالیت ها:
-از سال 1395 به عنوان مربی حلقه صالحین و سر مربی در پایگاه های بسیج فعال
بودم.
-برگزاری کارگاه های سبک زندگی، فرزند پروری، مسائل زناشویی و….از سال 97 در
اطراف قزوین، روستای آقابابا، نظام آباد، محمودآّباد و …..
-خادم یار رضوی فعال در زمینه مشاوره ) به نیت علی بن موسی الرضا علیه السلام به
زوج های جوان مشاوره تلفنی میدم (.
-از سال 99 همکاری با مرکز مشاوره حوزه در قزوین.
-کتابدار مدرسه علمیه فاطمیه)س( قزوین از پاییز 1397 .
-کارشناس پژوهش مدرسه علمیه فاطمیه )س( و کتابدار مدرسه در حال حاضر.
– همکاری در مشاوره زنان بی سرپرست زیر نظر کمیته امداد ) همکاری با معاونت
فرهنگی حوزه خانم قورچیبیگی (.در سال جاری .