خدمات

استاد محمدعلی بخشیان

مشاوره استعداد یابی

معرفی:

دوره‌های آموزشی طی شده:

عنوان دوره سازمان برگزارکننده مکان برگزاری سال برگزاری مدت زمان

ساعت

گواهینامه
تربیت مربی مهارتهای زندگی دانشگاه تهران قم 93 60 دارد
روان درمانگری افسردگی و اضطراب دفتر امور مشاوره و خانواده مشهد 94 14 دارد
سبک زندگی مرکز مشاوره حوزه علمیه قم 96 20 دارد
آشنایی با آزمون‌های روانشناختی مرکز مشاوره حوزه علمیه قم 69 10 دارد
مشاورهٔ پیش از ازدواج

(PMC)

دفتر امور مشاوره و خانواده مشهد 93 12 دارد
اصول مشاوره و راهنمایی دفتر امور مشاوره و خانواده مشهد 93 12 دارد
کاربرد آزمونهای روانی در مصاحبه بالینی دفتر امور مشاوره و خانواده مشهد 94 12 دارد
کارورزی مصاحبه عملی دفتر امور مشاوره و خانواده مشهد 94 12 دارد
آشنایی با درمان وسواس به روش ACT مرکز مشاوره اصفهان اصفهان 93 12 ندارد
مصاحبه تشخیصی مرکز مشاوره حوزه علمیه کرج 92 12 دارد
درمان وسواس مرکز مشاوره حوزه علمیه قم 96 25 دارد
نشست تخصصی انستیتو روانشناسی ایران مرکز تخصصی امام خمینی (ره) تهران 95 8 ندارد
درمان اختلالات جنسی دکتر رضا مهکام قم 96 24 دارد
درمان شناختی رفتاری

 CBT

مرکز مشاوره حوزه علمیه قم 96 20 دارد
آشنایی با مواد مخدر و اعتیاد دفتر تبلیغات قم 96 16 دارد
درمان اختلالات جنسی مرکز تخصصی امام خمینی (ره) قم 96 24 دارد
تربیت مربی پیشگیری از اعتیاد مرکز مهارتهای کاربردی حوزه علمیه قم قم 99 90 دارد
تربیت مربی مشاوران مساجد کانون فرهنگی هنری مساجد قم 86 60 دارد

سوابق کار حرفه‌ای (اجرایی- مدیریتی مشاوره‌ای):

نام سازمان/موسسه سال شروع سال پایان تخصص کاری سمت استان/شهر
مرکز تخصصی امام خمینی (ره) 1400 ادامه دارد مدیریت معاون آموزش قم
مرکز تخصصی امام خمینی (ره) 96 ادامه دارد تدریس استاد کل کشور
سوپروایزر مراکز مشاوره سماح 1398 ادامه دارد استعدادسنجی استاد کل کشور
مرکز مشاوره سماح 1395 ادامه دارد مدیریت تحصیلی مشاور کل کشور
معاونت تهذیب حوزه های علمیه     عضو کارگروه تدوین متون طرح جامع تربیت طلاب کشور قم
جامعه القران الکریم 86 90 مشاور امام جماعت قم
دقتر تبلیغات اسلامی 85 ادامه دارد مبلغ تخصصی مبلغ کل کشور
حوزه‌های علمیه 95 ادامه دارد استاد مصاحبه گر ورودی های حوزه و جذب امریه حوزه کل کشور
شتابدهنده اوجمان 98 ادامه دارد مشاور استعدادیابی قم
کانال تلگرام نور دیده 98 1400 مشاور مشاوره کل کشور
           

سوابق تدریس:

نام مرکز عنوان تدریس مقطع فراگیران سال تدریس استان/ شهر
مرکز تخصصی امام خمینی (ره) روانشناسی رشد سطح 3 حوزه 97 البرز
مرکز تخصصی امام خمینی (ره) آشنایی با آزمونهای شخصیت و بالینی سطح 3 حوزه 97 البرز
سطح 3 حوزه سطح 3 حوزه سطح 3 حوزه سطح 3 حوزه سطح 3 حوزه
شرکت ملی گاز تهران مهارت‌های زندگی کارکنان 1397 همدان
مرکز تخصصی امام خمینی (ره) روانشناسی عمومی سطح 3 حوزه 98 البرز
مرکز تخصصی امام خمینی (ره) اصول و فنون مشاوره سطح 3 حوزه 98 البرز