استاد محمدرضا معتمدیان

مشاوره ازدواج

معرفی:

اجرای کارگاه های :

تحکیم خانواده -حوزه علمیه ایروانی ۸ساعت
خانواده موفق – مرکز مشاوره خانواده سبز ۶۰ ساعت سه دوره
مهارتهای زندگی(حل تعارض-گفتگو حل مساله و…)دفتر امام جمعه قاینات ۱۰ ساعت
تحکیم خانواده دفتر تبلیغات (جعفریه- پایگاه های بسیج و…)۲۰ ساعت
فرزند پروری پردیسان مسجد امام خمینی ۲۰ ساعت
فرزندپروری دفتر امام جمعه قاینات ۲۰ ساعت
….

مقاله عوامل موثر بر رشد عاطفی کودک ۱۳۹۷ مجله اسلام پژوهان
در حال انجام طرح پژوهشی نیاز سنجی موضوعی مشاوره اسلامی باهمکاری معاونت پژوهش و معاونت تهذیب حوزه علمیه قم (۷۰ درصد کار انجام شده)

سال تبلیغ تخصصی مشاوره اسلامی همراه گروه رهنمایان سعادت