خدمات

استاد محمدرضا اسماعیلی

مشاوره استعداد یابی

معرفی:

دوره‌ها و کارگاه‌ها:
1 . اصول و فنون مشاوره آقای جانبار
2 . مهارت های تحصیلی اقای حمزه ای
3 . شخصیت اقای صیاد
4 . تنظیم خانواده اقای ترکاشوند
5 . آسیب شناسی روانی آقای رضایی
6 . تست کتل و شخصیت آقای ایمانی
7 . pme آقای زهرایی
8 . pmc آقای صیاد
9 . عواطف و هیجانات آقای عرب ساغری
10 . وسواس آقای شاکری
11 . سوپر وایزری آقای شاکری
12 . رشد وکودک آقای عباسی آغوی
13 . فرزند پروری آقای شهیدی
14 . سبک زندگی آقای بخشی
15 . مهارت های مشاوره اصلاح و تربیت آقای حسینی
16 . رشد و تربیت فرزند آقای همتی
17 . تربیت فرزند اقای اقاجانی
18 . نوجوان اقای اخوی
19 . روان درمانگری نوجوان آقای اخوی
20 روش تحقیق درذ روانشناسی خانم دکتر بیانفر
21 .درمان چند بعدی معنوی آقای صیاد
22 . چند بعدی معنوی آقای صفری

مقاله:
رابطه هوش هیجانی ،خود پنداره و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجو

پایان نامه:
مبانی انسان شناختی تربیت از دیدگاه علامه مصباح یزدی (در حال تدوین)