معرفی:
کارگاه و دوره‌های گذرانده شده:
رديف عنوان
1 کارورزی روان درمانگری با رویکرد cbt (دکتر جان بزرگی)
2 دوره درمان cbt  مقدماتی و پیشرفته (دکتر جان بزرگی)
3 شیوه درمانی تحلیل رفتار متقابل(TA) (دکتر جان بزرگی)
4 ریلکس و سبک زندگی (دکتر جان بزرگی)
5 نمره گذاری و تفسیر تست کتل (دکتر جان بزرگی)
6 مصاحبه تشخیصی بالینی (دکتر جان بزرگی)
7 گذراندن دوره ی درمانی چندبعدی معنوی (دکتر جان بزرگی)
8 گذراندن دوره غنی سازی روابط زوجین (دکتر جان بزرگی)
9 گذراندن دوره آموزشی مشاوره پیش از ازدواج(pmc) (دکتر جان بزرگی)
10 مربی‌گری مهارتهای زندگی بزرگسالان (دکتر شفیعی فرد)
11 سبکهای فرزندپروری موفق کودکان و نوجوانان (دکتر شفیعی فرد)
12 دوره مربیگری مهارتهای زندگی کودک و نوجوانان (دکتر سارا گودرزی)
 اجرای کارگاه­های آموزشی:
رديف عنوان
1 کارگاه مهارت های زندگی برای کودکان پیش دبستانی
2 کارگاه مهارت زندگی بزرگسالان
3 کارگاه مهارت ارتباط زناشویی برای نومزدوجین