خدمات

استاد فاطمه سادات نجم الهدی

مشاوره ازدواج

معرفی:
دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی
رديف عنوان
1 گذراندن دورهای مختلف علوم قرآنی از سال 61
2 دارای مدرک زبان از دانشگاه آزاد اسلامی  ای پی تی
داوری مقاله، کتاب و طرح پژوهشی
رديف نوع فعالیت عنوان
1 پایان نامه ارشد 1 بررسی تاثیر تربیت دینی بر مسائل و مشکلات تربیتی نوجوانان عصر حاضر(با رتبه عالی)
2 پایان نامه ارشد 2 پیش بینی اضطراب بیماری کرونا بر مبنای ویژگی های شخصیت وسازگاری اجتماعی افراد بهبود یافته از این بیماری
3 پایان نامه دکتری تحلیل مفهوم تخیل ومولفه های آن ازدیدگاه مربیان بزرگ مسلمان واستنتاج راهبردهایی جهت تربیت دینی کودکان
4 25 مقاله همایشی داخلی و خارجی و 10 مقاله  چاپ شده در مجلات
کتاب:
ردیف عنوان وضعیت نشر انتشارات سال
1 آموزه های سبک زندگی چاپ شده انتشارات پلیکان تهران 1392