استاد علی محمدی

مشاوره خانواده

معرفی:

کارشناس سطح سه مشاوره

استاد حوزه علمیه کرمان

مدیر حوزه علمیه ماهان

کارشناسی ارشد حوزه علمیه

فعال در عرصه تبلیغ

گذراندن دوره های روان شناختی