خدمات

معرفی:

تحصیلات حوزوی : خارج فقه و اصول.

تحصیلات غیرحوزوی : کارشناسی ارشد راهنمایی و مشاوره.

عضو هسته گروه روان‌شناختی مرکز مشاوره حوزه علیمه قم

دانشجوی دکتری رشته قرآن و روان‌شناسی جامعه المصطفی