استاد عباس ساطوریان

مشاوره کودک

معرفی:
  • سوابق تدریس و اجرای کارگاه‌های روانشناختی
ردیف عنوان
1 برگزاری کارگاه کودک و نوجوان، مربیان و مشاوران حوزه علمیه خواهران زرین‌شهر، اصفهان، 1394.
2 برگزاری کارگاه روانشناسی رشد کودک و نوجوان، مربیان مهدهای کودک­ استان یزد، تابستان 1395.
3 برگزاری کارگاه روانشناسی رشد کودک، مربیان مهد کودک­های جامعه­الزهرا، تابستان 1396.
4 برگزاری سلسله کارگاه­های مهارت­های فرزندپروری، مجتمع فرهنگی نور، قم، 1396.
5 برگزاری کارگاه روانشناسی رشد کودک و نوجوان، دوره تربیت مشاور، مرکز مشاوره حانیه کرج، 1396.
6 برگزاری کارگاه مدیریت استرس، مشاورین طرح آرامش بهاری، سازمان اوقاف قم، 1396.
7 برگزاری سلسله کارگاه­های کارگاه فرزندپروری، خانواده­های بانک مهراقتصاد، قم، 1397.
8 برگزاری کارگاه مباحث جمعیتی، حوزه خواهران اراک، 1397.
9 برگزاری کارگاه فرزندپروری کودک و نوجوان، چالوس، 1397.
10 برگزاری کارگاه مدیریت استرس، نوجوانان چالوس، 1397.
11 برگزاری کارگاه مشکلات رفتاری کودکان، مشاوران مرکز تخصصی امام خمینی، قم، 1397.
12 برگزاری کارگاه نافرمانی کودکان، مربیان مهدکودک جامعه الزهرا س، قم، 1397.
13 برگزاری کارگاه تخصصی فرزندپروری، دوره تربیت مشاور، ساری، 1397.
14 برگزاری کارگاه تخصصی مدیریت رفتاری کودکان، دوره تربیت مشاور، ساری، 1397.
15 برگزاری کارگاه تخصصی فرزندپروری، مشاوران حوزه علمیه یزد، 1398.
16 برگزاری کارگاه چالش­های تربیت فرزند و راهکارها (والدین)، چالوس، 1398.
17 برگزاری کارگاه ارتباط دختر و پسر، موسسه وصال یار چالوس (نوجوانان 1398.
18 برگزاری کارگاه آمادگی­های پیش از ازدواج، نوجوانان چالوس، 1398.
19 برگزاری کارگاه فرزندپروری، دروه تربیت مربی حوزه علمیه خواهران چالوس، 1398.
20 برگزاری کارگاه تخصصی رشد و فرزندپروری، دوره تربیت مشاور حوزه خواهران یزد، 1398.
21 برگزاری کارگاه تخصصی رشد کودک و نوجوان، دوره تربیت مربی، موسسه شمس، قم، 1398.
22 برگزاری کارگاه تخصصی آسیب شناسی کودک و نوجوان، دوره تربیت مربی، موسسه شمس، قم، 1398.
23 برگزاری کارگاه تخصصی آسیب شناسی کودک و نوجوان، دوره تربیت مشاور حوزه، قم، 1398.
24 تدریس روانشناسی رشد (3 واحد)، موسسه امام خمینی، 1394.
25 تدریس جامعه شناسی تربیتی (4 واحد)، دانشگاه فرهنگیان قم، 1395.
26 تدریس روانشناسی رشد (4 واحد)، جامعه الزهرا، قم، 1397- 1396
27 تدریس روانشناسی رشد (3 واحد)، موسسه اخلاق و تربیت، قم، 1396.
28 تدریس روانشناسی رشد (2 واحد)، موسسه تبلیغ، قم، 1395-1396.
29 تدریس مبانی روشناسی (4 واحد)، موسسه امام خمینی، قم، 1395- 1396-1397.
30 تدریس روانشناسی رشد (2 واحد)، موسسه تبلیغ، قم، 1397
31 تدریس روانشناسی عمومی (2 واحد)، جامعه الزهرا، قم، 1397.
32 تدریس روانشناسی اجتماعی (2 واحد)، جامعه الزهرا، قم، 1397.
33 تدریس روانشناسی تربیتی (2 واحد)، موسسه اخلاق و تربیت، قم، 1397.
34 تدریس روشناسی یادگیری (2 واحد)، موسسه امام خمینی، قم، 1397.
35 تدریس مباحث فرزندپروری، دوره طرح ولایت دانشجویی، مشهد مقدس، 1397.
36 تدریس مهارت­های زندگی (2 واحد)، جامعه الزهرا، قم، 1397.
37 تدریس روانشناسی تربیتی (2 واحد)، حوزه علمیه اهواز، 1397.
38 تدریس روانشناسی رشد (2 واحد)، جامعه الزهرا، قم، 98-1397.
39 تدریس روانشناسی رشد (3 واحد)، جامعه الزهرا، قم، 99-1398.
40 تدریس روانشناسی رشد (2 واحد)، جامعه الزهرا، قم،400-1399.
41 تدریس رواشناسی عمومی (2 واحد)، حوزه حضرت زینب س میبد، 1399.
42 تدریس کارورزی کودک، (2 واحد)، جامعه الزهرا، قم،400-1399.
43 تدریس کارورزی نوجوان، (2 واحد)، جامعه الزهرا، قم،400-1399.
44 تدریس رواشناسی رشد (2 واحد)، حوزه حضرت زینب س میبد،1400 -1399.
45 برگزاری کارگاه تخصصی اختلالات شایع دوران کودکی، دوره تربیت مشاور، موسسه شمس، قم، 1400.
46 برگزاری کارگاه آموزش مهارت­های زندگی به کودکان و نوجوانان، مربیان مرکز سلاله، قم، 1400.
47 برگزاری کارگاه آموزش مدیریت رفتاری کودکان، بسیج خواهران تهران، 1400.
48 برگزاری کارگاه روانشناسی کودک، مربیان مهد، همدان، 1400.
49 برگزاری کارگاه مشکلات دوران نوجوانی، مربیان شهرستان بافق، 1400.
50 برگزاری کارگاه فرزندپروری، ویژه والدین، تهران، 1400.

 

 

  • سوابق دوره‌ها و کارگاههای علمی گذرانده شده
ردیف عنوان
1 مصاحبه تشخيصي؛ دكتر ميرزا حسيني، قم.
2 مشاوره پيش از ازدواج؛ دكتر جان‌بزرگي، قم.
3 مشاوره پيش از طلاق؛ دكتر موتابي، تهران.
4 زوج‌درماني؛ دكتر جان‌بزرگي، دامغان.
5 مشاوره پیش از ازدواج(PMC)، دکتر جان­بزرگی، قم.
6 روان­درمانی تحليلي؛ دكتر منيرپور، قم.
7 زوج‌درماني تحليلي؛ دكتر منيرپور، قم.
8 آموزش مديريت والدگري(PMT)؛ دكتر طهماسيان، تهران.
9 تشخيص و درمان اضطراب كودكان؛ دكتر طهماسيان، قم.
10 آزمون شخصیت كتل؛ دكتر جان‌بزرگي، قم.
11 درمان اختلال وابستگي بين فردي؛ دكتر جان‌بزرگي، قم.
12 مداخلات روانشناختی کودکان طلاق؛ دكتر طهماسيان، تهران.
13 فرزندپروری اختلالات اضطرابی؛ دكتر طهماسيان، تهران.
14 درمان وسواس کودکان؛ دكتر طهماسيان، تهران.
15 فنون و مهارت­های مشاوره تلفنی، دکتر ترکمان، قم.
16 بازی درمانی کودک؛ دكتر طهماسيان، تهران.
17 بیش­فعالی؛ دکتر اکبری، قم.
18 مدرسه مثبت؛ دکتر براتی­سده، قم.
19 اختلالات یادگیری(LD)؛ دکتر صالحی، قم.
20 درمان چندبعدی معنوی، دکتر انصاری، تهران.
21 مدیریت رفتاری نوجوان، دکتر اناری، قم.
22 شناخت درمانی، دکتر حاتمی، تهران.
23 فرزندپروری با مدل ACT، دکتر ایزدی، مشهد.
24 مداخله در بحران طلاق؛ دکتر براهیمی، قم.
25 منتالیزیشن، دکتر ایزدی، مشهد

 

 

  • سوابق مشاوره فردی (مدارس و مراکز مشاوره و…)
ردیف مکان مشاوره زمان مشاوره توضیحات
1 مدرسه علمیه آیت الله حائری، قم 1389-1391  
2 مشاور مرکز مشاوره حوزه علمیه قم 1393 تا کنون  
3 مركز مشاوره شميم، قم 1393 تا کنون  
4 مركز مشاوره فرحان، قم 1393 و 1394  
5 مرکز فرهنگی-استعدادی سلاله، قم 1396 تا کنون  
6 مرکز مشاوره نور 1396-1397  

     

  • کتب
ردیف عنوان کتاب انتشارات وضعیت چاپ
1 گلدان یا گلستان

آثار روانشناختی تعداد فرزندان در خانواده

به نشر، کانون جوان فرهنگ و اندیشه 1398
2 چنددانه یاقوت

فرزندخواهی، فرزندآوری

موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی 1399
  • مقالات
ردیف عنوان نویسندگان مجله وضعيت سال
1 مقایسه مشکلات رفتاری برونی سازی و درونی سازی شده کودکان در خانواده های تک فرزند و دو فرزند سید عباس ساطوریان، کارینه طهماسیان، محمدرضا احمدی روان‌شناسي و دين چاپ شده 1393
2 نقش صفات اخلاقي کبر، حرص و حسادت در پيش‌بيني روان‌آزردگي سید عباس ساطوریان روان­شناسی و دین چاپ شده 1395
3 بررسي تفاوت تعارض زناشويي، باورهاي غيرمنطقي، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه و پايبندي مذهبي والدين داراي يك و چند فرزند عباسعلی هراتیان، سیدعباس ساطوریان، محمد زارعی، مسعود جان‌بزرگی، مژگان آگاه هریس روان‌شناسي و دين چاپ شده

ش31

1394
4 بررسي تفاوت تعارض زناشويي، باورهاي غيرمنطقي، روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه و پايبندي مذهبي همسران با فرزند و بدون فرزند عباسعلی هراتیان، سیدعباس ساطوریان، محمد زارعی، مسعود جان‌بزرگی، مژگان آگاه هریس همايش ملي تغييرات جمعيتي و نقش آن در تحولات جامعه ارائه شده 1392
5 مشکلات درونی و برونی­سازی شده کودکان؛ ترتیب تولد و فاصله سنی سیدعباس ساطوریان، عباسعلی هراتیان، کارینه طهماسیان، محمدرضا احمدی روانشناسی تحولی-روانشناسان ایرانی چاپ شده

ش46

1394
6 مدل ساختاري روان‌آزردگي؛ نقش روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، حرص و حسادت سیدعباس ساطوریان، حسين رضائيان، علي صادقي، انسيه رضائي گل آبادي اسلام و پژوهش‌هاي روان‌شناختي چاپ‌شده

ش 3

1395
7

 

رابطه روان‌بنه‌هاي ناسازگار اوليه، ويژگي‌هاي شخصيتي و صفت اخلاقي حسادت عباسعلی هراتیان، سید عباس ساطوریان جواد ترکاشوند، محمدرضا احمدی روان‌شناسي و دين چاپ شده

ش35

1395
8 نقش ابعاد والدگری و رابطه والد-کودک در مشکلات درونی و برونی سازی شده کودکان سید عباس ساطوریان، کارینه طهماسیان، محمدرضا احمدی خانواده پژوهی چاپ شده

ش48

1395
9

 

نقش میانجی صفت اخلاقی حرص   

در رابطه بین کبر و حسادت

حسین رضاییان، سید عباس ساطوریان، عباسعلی هراتیان، سیدمهدی حسینی اسلام و پژوهش‌های روانشناختی چاپ شده

ش4

1395
10

 

The Islamic Scale of Arrogance and Humility (ISAH): Factor structure in a non-clinical sample

http://journals.bmsu.ac.ir/jbs/index.php/jbs/article/view/835

Abbas-Ali Haratiyan, Sayyed-Abbas Saturian, Ali Fathi-Ashtiani, Saeed Salari, Mobin Salehi International Journal of Behavioral Sciences چاپ شده 2017
11 مشکلات رفتاری کودکان 2 تا 6 سال: نقش سبک­های والدگری و استرس والدین حسین رضائیان

بنت الهدی افشاری نژاد

سیدعباس ساطوریان

فصلنامه روانشناسی تحلیلی-شناختی چاپ شده

ش37

1398
12 Psychometric properties and factor structure of the revised Islamic Scale for greed and frugality (ISGF-R)

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13674676.2020.1725455

Abbas-Ali Haratiyan,  Davari, Yahya ,

Sayyed-Abbas Saturian,

,Sayyed Hussain Heidari,

Masoud Janbozorgi

Journal

Mental Health, Religion & Culture

چاپ شده 2020
13 مولفه های والدگری دوره نوجوانی مبتنی بر منابع اسلامی سیدعباس ساطوریان، محمدرضا احمدی، حمید رفیعی هنر، کارینه طهماسیان پژوهش­نامه اسلامی زنان و خانواده چاپ شده

ش 23

1400