استاد صدیقه نجفی

مشاوره کودک

معرفی:

سوابق دوره‌ها و کارگاه‎های علمی گذرانده شده:
1. کارگاه اخلاق، اصول و فنون مشاوره، استاد جانباز، اسفند 1395
2. کارگاه مدیریت روابط خانواده، استاد ترکاشوند، فروردین 1396
3. کارگاه روان شناسی رشد، استاد عباسی آغوی، اردیبهشت 1396
4. کارگاه مدیریت تحصیلی، استاد حمزه پور، اردیبهشت 1396
5. کارگاه تربیت فرزند، استاد همتی، تیرماه 1396
6. کارگاه مهارت کنترل عواطف و غرائز، استاد عرب ساغری، تیرماه 1396
7. کارگاه اصلاح و تربیت، استاد حسینی، مهر 1396
8. کارگاه آسیب شناسی روانی، استاد رضایی، مهر 1396
9. کارگاه مشاوره ازدواج، استاد زهرایی، آبان 1396
10. کارگاه روان شناسی شخصیت، استاد ایمانی، فروردین 1397
11. کارگاه مشاوره ازدواج (pmc) ؛،دکتر صیادی، اردیبهشت 1397
12. کارگاه سبک زندگی، استاد بخشیان، خرداد 1397
13. کارگاه آشنایی با آزمون ها، استاد فرهوش، تیرماه 1397
14. کارگاه مصاحبه تشخیصی، استاد رضایی، مهر 1397
15. کارگاه فرزند پروری مثبت، استاد شهیدی، دی ماه 1397
16. کارگاه شناخت درمانی، استاد عزیزی، بهمن 1397
17. کارگاه زوج درمانی، استاد شاکری، بهمن 1397
18. کارگاه استعداد سنجی، استاد درویشی، اسفند 1397
19. کارگاه روان درمانی معنوی خداسو، استاد صیادی، خرداد 1398
20. کارگاه مشاوره قبل از ازدواج، استاد ایمانی، شهریور 1398
21. کارگاه زوج درمانی، استاد بوستانی پور، فروردین 1399
22. کارگاه زوج درمانی مبتنی بر طرحواره، استاد محمدی، خرداد 1399
23. کارگاه زوج درمانی هیجان مدار، استاد ثانی، اسفند 1399
24. کارگاه انحرافات جنسی، استاد تاجریان، بهمن 1399
25. کارگاه زوج درمانی با رویکرد وجودی، استاد مومنی، فروردین 1400
26. کارگاه اصول مصاحبه در زوج درمانی، استاد تاجریان، خرداد 1400
27.کارگاه آموزشی کودک و نوجوان استاد شورورزی استان قم شهریور1398
28. کارگاه آشنایی با مهارت های مشاوره استاد رضایی شهریور 1397
29. کارگاه تکمیلی آموزشی مهارتهای راهنمایی و مشاوره مرداد 1398
30. کارگاه درمان اختلالات اضطرابی استاد قلیچ افشاری آذر 1398
31.کارگاه جامع تربیت درمانگری کودک و نوجوان استاد قدرتی دی ماه 1399
32.کارگاه جامع مبانی تشخیص رفتاری CBT استاد قدرتی تابستان 1399
33.کارگاه جامع تشخیصی وبالینی کودک و نوجوان استاد قدرتی تابستان 1399
34.کارگاه جامع تفسیر نقاشی کودکان استاد قدرتی تابستان 1399
35.کارگاه جامع فرزند پروری استاد قدرتی تابستان 1399
36.کارگاه جامع تشخیص درمان اضطراب استاد قدرتی تابستان 1399
37.کارگاه جامع تشخیص و در مان افسردگی استاد قدرتی پاییز 1399
38.کارگاه جامع تشخیص ودرمان وسواس استاد قدرتی پاییز 1399
39.کارگاه جامع بازی درمانی استاد قدرتی پاییز 1399
40.کارگاه جامع تشخیص ودرمان ADHD استاد قدرتی پاییز 1399
41. کارگاه جامع تریبت جنسی کودکان استاد قدرتی پاییز 1399
42.کارگاه پیشرفته تربیت درمانگر کودک و نوجوان باموضوع قصه درمانی مهرماه 1399
43.کارگاه تشخیص ودرمان اختلالات یادگیری استاد قدرتی مهرماه 1399
44.کارگاه تشخیص و درمان اختلال PTSD در کودک ونوجوان استاد قدرتی مهرماه 1399
45.کارگاه تشخیص و درمان اختلال سلوک استاد قدرتی مهرماه 1399
46.کارگاه فرزند پروری پیشرفته استاد قدرتی مهرماه 1399
47.کارگاه مهارت های زندگی کودکان استاد قدرتی مهرماه 1399
48.کارگاه مهارت های زندگی نوجوانان استاد قدرتی مهرماه 1399
49.کارگاه تفسیر نقاشی استاد قدرتی مهرماه 1399
50.کارگاه مبانی مبتنی بر پذیرش و تعهد ACT استاد قدرتی مهرماه 1399
51.کارگاه تشخیص و درمان ابیوز جنسی کودک و اختلال دو قطبی استاد قدرتی مهرماه 1399