استاد سمیرا حمیصی

مشاوره خانواده

معرفی:

آموزش مهارت‌های مشاوره
کارگاه اخلاق، اصول و فنون مشاوره، استاد جانباز، اسفند 1395
کارگاه مدیریت روابط خانواده، استاد ترکاشوند، فروردین 1396
کارگاه روان شناسی رشد، استاد عباسی آغوی، اردیبهشت 1396
کارگاه مدیریت تحصیلی، استاد حمزه پور، اردیبهشت 1396
کارگاه تربیت فرزند، استاد همتی، تیرماه 1396
کارگاه مهارت کنترل عواطف و غرائز، استاد عرب ساغری، تیرماه 1396
کارگاه اصلاح و تربیت، استاد حسینی، مهر 1396
کارگاه آسیب شناسی روانی، استاد رضایی، مهر 1396
کارگاه مشاوره ازدواج، استاد زهرایی، آبان 1396
کارگاه روان شناسی شخصیت، استاد ایمانی، فروردین 1396
کارگاه مشاوره ازدواج (pmc) ؛ ، دکتر صیادی، اردیبهشت 1397
کارگاه سبک زندگی، استاد بخشیان، خرداد 1397
کارگاه آشنایی با آزمون ها، استاد فرهوش، تیرماه 1397
کارگاه مصاحبه تشخیصی، استاد رضایی، مهر1397
کارگاه فرزند پروری مثبت، استاد شهیدی، دی ماه 1397
کارگاه شناخت درمانی، استاد عزیزی، بهمن 1397
کارگاه زوج درمانی، استاد شاکری، بهمن 1397
کارگاه استعداد سنجی، استاد درویشی، اسفند 1397
کارگاه روان درمانی معنوی خداسو، استاد صیادی، خرداد 1398
کارگاه مشاوره قبل از ازدواج، استاد ایمانی، شهریور 1398
کارگاه مشاوره خانواده ،تخصصی قم 30 ساعت استاد ترکاشوند استاد حیدری1398
کارگاه مشاوره خانواده قوه قضاییه 52 ساعت 1399
کارگاه تربیت درمانگر جنسی از انجمن روانشناسی تربیتی ایران،دکترنجات 1399
کارگاه cbt ، انجمن سلامت جنسی ،دکتر نوفرستی 1400
کارگاه زوج درمانی انجمن سلامت جنسی دکتر نجات 1400
کارگاه اختلالات روانشناختی انجمن سلامت جنسی دکتر نجات1400
کارگاه تربیت مربی مهارت های زندگی جهاد دانشگاهی قم دکتر جمشیدی 1400
کارگاه زوج درمانی شناختی رفتاری (cbct) مرکز مشاوره اسلامی سماح قم 1400
برگزاری کارگاه مهارت های جنسی،بنیان ازدواج 1387 تا کنون
برگزاری کارگاه ازدواج کانون وکلا
برگزاری کارگاه مهارت های جنسی در حوزه های علمیه
برگزاری کارگاه مشاوره پیش از ازدواج دانشگاه پیام نور
برگزاری کارگاه مشاوره پیش از ازدواج دانشگاه آزاد