خدمات

استاد سلمان علوی نسب

مشاوره کودک

معرفی:

سوابق تحصیلی :
از سال ۸۶ تا ۹۲ دریافت مدرک سطح ۱ حوزه
از سال ۹۳ تا ۹۵ دریافت مدرک سطح ۲ حوزه
دانشجوی ترم ۳ رشته مشاوره اسلامی مقطع کارشناسی ارشد

رزومه تخصصی و علمی :
درمان چندبعدی معنوی
خانواده درمانی CBCT
دریافت گواهینامه مشاوره مقدماتی با گذراندن ۱۲۰ ساعت کارگاه با سرفصل های زیر:
اصول فنون مشاوره
روانشناسی رشد
روانشناسی کودک و نوجوان
مهارت های خانواده
مدیریت تحصیلی
آموزش های پیش از ازدواج pme
دریافت گواهینامه مشاوره پیشرفته

کارگاهها :
روانشناسی شخصیت
کارگاه CBT
مصاحبه تشخیصی
آسیب شناسی روانی
آموزش مدیریت والدگری PMT
مشاوره پیش از ازدواج PMC
روان سنجی و تست ها