معرفی:

مشاور خانواده با رویکرد اسلامی

دور های گذرانده شده
رديف عنوان
1 کارگاه CBT با محوریت درمان افسردگی در هییت قمربنی هاشم تهران
2 کارگاه مشاورهی پیش از ازدواج (دکتر کریمان مجد)
3 2 ماه کارورزی در بیمارستان رازی
4 کارگاه CBT و طرح‌واره درمانی (دکتر حمیدپور)
5 کارگاه پیش‌دبستانی و مهد (جهاددانشگاهی)
اجرای کارگاه‌های آموزشی:
رديف عنوان
1 کارگاه CBT با محوریت درمان افسردگی در هییت قمربنی هاشم تهران