استادمحسن غفاری

مشاوره استعداد یابی

معرفی:

سطح ۳ حوزه
# سطح ۳ تخصصی مشاوره ی اسلامی (دوره ی کرج).
#دوره ی 1۰۰ ساعته cbt
#کارگاه pmc آقای دکتر عباسی.
#دوره مهارت های زندگی دکتر شفیعی فرد و دکتر عباسی(مرکز فرحان).
#دوره ی 100 ساعته اعتیاد.
#دوره ی 60 ساعته طلاق.
#دوره 100ساعته مشاوره تحصیلی.
#دوره ی زوج درمانی cbct
#دوره ی طبیب خانواده
#آسیب شناسی شخصیتDSM
# دوره 40 ساعته تربیت مربی نوجوان