فرم عضویت کتابخانه تخصصی مرکز مشاوره اسلامی سماح (قم)

"(ضروری)" indicates required fields

تاریخ تولد(ضروری)
در این قسمت کدطلبگی، کددانشجویی و یا شماره پرونده خود در مرکز مشاوره را درج نمایید.
آدرس محل سکونت(ضروری)
فرمت‌های قابل قبول: jpg, gif, png حجم فایل: حداکثر 1 مگابایت
Accepted file types: jpg, gif, png, Max. file size: 1 MB.
فرمت‌های قابل قبول: jpg, gif, png حجم فایل: حداکثر 1 مگابایت
Accepted file types: jpg, gif, png, Max. file size: 1 MB.
*حق عضویت برای یک سال مبلغ 50000 تومان است. * وجه به شماره کارت: 2690 - 1181 - 7211 - 5041 به نام مرکزیت مدیریت حوزه‌های علمیه (بانک رسالت) واریز گردد. *حجم فایل: حداکثر 1 مگابایت
Accepted file types: jpg, gif, png, pdf, Max. file size: 1 MB.